Kayıt ol

Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi (Ders 11)

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
282
Mesajlar
1,230
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
DERS → 11

YENİ SÖZCÜKLER

LA BALLE → TOP
(La bal)

L 'HORLAGE (f) → SAAT (duvar)
(Lorloj)

LA BOITIQUE → DÜKKAN
(Butik)

BON (masculin) → İYİ
(Bon)

BONNE (feminin) → İYİ
(Bon)

LE DOCTEUR → DOKTOR
(Lö doktör)

LE JARDIN → BAHÇE
(Lö jarden)

LE LIT → KARYOLA, YATAK
(Lö li)

MAUVAİS (masculin) → KÖTÜ, FENA
(movez)

MAUVAİSE (feminin) → KÖTÜ, FENA
(Movez)

LA POMME → ELMA
(La pom)

PRÏS DE → .... YANINDA'da ...... ın YANINDA
(Pre dö)

SOUS → ALTINDA
(Su)

ONZE → ON BİR
(Onz)

LA RADYO → RADYO
(La radyo)

YUKARIDAKİ YENİ SÖZCÜKLERDEN BİRER BASİT CÜMLE KURALIM.

La balle est petit → Top küçüktür.
(la bal e pöti)

Il y a une horlage sur le mur → Duvarda bir saat var.
(il ya ün lorloj sür lö mür)

Il y a deux boutıques ici → Burada iki dükkan var.
(il ya dö butik isi)

Hasan est un bon professeur → Hasan, iyi bir öğretmendir.
(Hasan es ön bon profesör)

Sophie, este une bonne femme → Sophie iyi bir kadındır.
(sophie es ün bon fam)

Le docteur n 'est pas un bon homme → Doktor iyi bir adam değil.
(lö doktor ne pa ön bon hom)

Il y a des chats et des chiens dans le jardın → Bahçede kediler ve köpekler var.
(il y a de şa e de şyen dan lö jarden)

Le lıt est dans la chambre. → Karyola odadadır
(lö li e dan la şnbr)

Les hommes ne sont pas mauvais → Adamlar fena değil.
(le z om ne son pa movez)

Ce sont des images mauvaises → Bunlar kötü resimlerdir.
(se son dezimaj movez)

Est-ce une pomme ou une orange? → Bu bir elmamı yoksa bir portakalmıdır?
(es ün pom u ün oranj)

La chaise est pres de la table → Sandalye masanın yanındadır.
(la şez e pre dö la tabl)

Il y a onze enfants dans le jardin → Bahçede on bir çocuk var
(il ya onz anfan dan lö jardin)

İl n' y a pas de radıo dans la chambre → Oda da radyo yoktur.
(il nya pa dö radyo dan la şanbr)

KONUMUZ SIFATLAR (devam)

10. derste, sıfatlar konusunda kısa ca öğrendiklerimizi hatırlayalım.

Sıfatlar, varlıkların niteliklerini belirtirler. Başka bir deyişle, varlıkların niteliklerini önlerinde yer
Alan sıfatlardan anlaşılıriz.

Fransızcada sıfatlar, Türkçedekinden farklı olarak, geçen dert öğrendiğimiz kuralın dışında ismin
Önüne de, sonuna da gelebilir. Bu konuda kesin bir kural yoktur.

C 'est une école grande → Bu büyük bir okuldur

Ce ne sont pas de grandes tables → Bunlar büyük masa değildir.

Sıfatlar, ister ismin ön, ister son yer alsınlar, ismin dişiliğine, erkekliğine, tekilliğine
Ve çoğulluğuna göre o isme uyarlar.

İsim, masculin' se sıfat da masculin; Isim feminin ' se sıfat da feminin; Isim tekilse ya
Çoğulsa sıfat da ona göre tekil veya çoğul olur. Şimdi bunu örnekler üzerinde tekrarlayalım.

Örnek

C'est une table longue (dişi isim) → Bu uzun bir masadır.


Crayon long (erkek isim) → Bu uzun bir kurşun kalemdir.

Ce n 'est pas un cheval grand (erkek isim) → Bu büyük bir attır

Ce sont des portakal grandes (dişi isim) → Bunlar büyük portakaldır

Il y a des livres nouveaux sur la table → Masanın üstünde yeni kitaplar vardır

Y non-livre nouveau dans la serviette ? →Çanta da yeni bir kitap varmı?

SIFATLARIN FEMİNİN YAPILMASI

Sıfatları, feminin yapmak İçin, genel Olarak sonlarına Bir e koymanın Yeterli oldugunu biliyoruz.
Ancak bu kurala uymayan düzensiz sıfatlar da vardı. Bunları geçen yıl dersimizde öğrenmiştik.

LONG → UZUN

Sonu, g ile biten sıfatları feminin yapmak için, sonlarına ue eklemek daha fazla.

Örnek

un crayon long (erkek isim) → uzun bir kurşun kalem

Une table longue (dişi isim) → Uzun bir masa

NOUVEAU → YENİ

Sonu, eau ile biten sıfatları üretmek için bu bileşik harf grubu kaldırılır, bunun
Yerine Elle getirilir.

Örnek

Un nouveau livre (erkek isim) → Yeni bir kitap

Une butik nouv elle (dişi isim) → Yeni bir dükkan

VIEUX → ESKİ, YAŞLI

Eşyalar için "eski" İnsanlar için "yaşlı" için gelen bu sıfatın bir masculin şekli daha
Vardır. O da vieil
(vyey) dir. Vieux da, vieil da masculin' dir. Ancak, vieil sesli harfle
yada okunmayan h ile Başlayan isimlerle Birlikte Kullanılır. Öğrendiğimiz gibi bunların
Femini ' de vielle dir.

Şimdi bunları örneklerle görelim.

Örnek

Le lit est vieux → Yatak eskidir

Ou est le vieil homme? → Yaşlı adam nerededir?

Il n'y a pas de vieille balle dans le jardin → Bahçede eski tok yoktur

Yukarıdaki, açıklama örneklerden de anlaşılacağı gibi, sonu il ile biten sıfatların féminini
Le eklenerek yapılmakta dır. Vieux hiç bir kurala uymayan bir sıfattır. Fakat, vieil (m) ile
Vieille (f) bu kurala uyar.

BON → İYİ

«Iyi» anlamına gelen bon sıfatını bu dersimizde öğrendik. Sonu n ile biten sıfatları
Feminin yapmak için genel olarak sonlarına ne eklenir.

Örnek

Paul est un bon eleve (m) → Paul iyi bir öğrencidir.
(Pol es ön bon elev)

Françoise est une bonne femme (f) → Françoise iyi bir kadındır
(Fransuaz es ün bon fam)

C 'est un bon lit (m) → Bu iyi bir karyoladır.
(se t ön bon li)

Ce sont de bonnes pommes (f) → Bunlar iyi elmadır.
(sö son dö bon pom)

MAUVAİS → KÖTÜ, FENA

«Kötü, fena» anlamına gelen bu sıfatı feminin yapmak için, sonuna bir e harfi eklemek
Yeterlidir. Ancak Burada okunuşla Ilgili Olarak iki sesli harf Arasında Yer Alan s harfinin (z)
Okunduğunu hatırlayın.

Il y a un chien mauvais dans le jardin → Bahçede fena bir köpek var.
(il y a ön şyen movez dan lö jarden)

Ce ne sont pas des images mauvaises → Bunlar fena resim değildir.
(se ne son pa dez imaj movez)

SIFATLARIN ÇOĞUL YAPILMASI

İsimler gibi sıfatlarda çoğaltılmış genel olarak sonlara bir s eklenir. Ancak saniyeatlarında
Çoğul yapılmamış düzensiz olanları vardır. Bunları ileride derslerimizde göreceğiz.


VİEUX → YAŞLI, ESKİ

Sonu x ile biten sıfatların, çoğulu değişmez.

Les arbres vieux sont longs → yaşlı ağaçlar uzundur
(lez arbr vyö son lon)

UYGULAMA

A- Busıfatları parantezinde tekil masculin kullanıyor isimlerle birlikte.

1- uzun (le crayon)
2- vieux (le cahier)
3- bon (un élève)
4- nouveau (le livre)
5- vieil (un homme)

B- Bu sıfatları karşılama isimlerle birlikte kullanma.

1- mahkeme - les règles
2- uzun boylu tablolar
3- petit - la butik
4- grand - l 'horloge
5- nouvelle - la radyo
6- vieille - la femme


PRÈS DE ...... .. → YANINDA
(Pre dö)

«... .. yanında, ...... ..ınındaında» bulunan gelen près de iki sözcükten çıkan
Bir kalıptır.

Près de + isim (tekil, veya çoğul)

Biçiminde kullanılır. Buradaki isim, tekil veya çoğul olabilir.Près de ...... ..... → yanında ...... .ın yakınında
(Pre dö)

Prés de la boutique → Dükkanın yanında (Dükkanın yakınında)
(pre dö la butik)

Près de la maison → Evin yanında
(pre dö la mezon)

Près de la balle → Topun yanında
(pre dö la bal)

Près de la porte → Masanın yanında
(pre dö la port)

Près du professeur → Öğretmek yanında
(Pre dü) profesör)

Près du livre → Kitabın yanında
(pre dü livr)

Près du lit → Yatağın yanında
(pre dü li)

Près de l 'horloge → Saatin yanında
(pre dü lorloj)

Près de l 'arbre → Ağacın yanında
(pre dü larbr)

Prés de l 'homme → Adamın yanında
(pre dü lom)

Yukarıdaki örneklerde üzerinde duracağımız noktalardır.

Birincisi:
prés de kalıbındaki de sözcüğünden sonra, feminin tekil adı geldiğinde
Hiç değişiklik olmamaktadır.

İkincisi: aynı kalıbın de sözcüğünden sonra masculin tekil bir isim geldiğinde;
De + le = du (dü) olmaktadır.

Üçüncüsü: kalıptaki de ' den sonra l' ile başlayan bir isim geldiğinde, değişiklik olmamaktadır.

Près de kalıbından sonra;

Près de + isim (çoğul) biçiminde, çoğul isim geldiğinde, De + les = des olur.


Bu örneklerden daha iyi anlamaya çalışınız.

près des butoutiques → Dükkanların yanında
(pre dö butik)
Près des écoles → okullarının yanında
(pre dö ekol)
Près des arbres → ağaçların yanında
(pre dö z arbr)
Près des lits → yatakların altında
(pre dö li)

Şimdide, près de kalıbının cümle içinde nasıl kullanıldığını öğrenelim.

Örnek cümleleri inceleyiniz.

La règle est près de la boit → cetvel kutunun yanındadır
(la regl e pre dö la buat)

Le crayon est près du livre → kurşun kalem kitabın yanındadır
(lö kreyon e pre dü livr)

L 'arbre n' est pas pres de l'ecole → ağaç okulun yanında değildir
(larbr ne pa pre dü le kol)

Les balles sont pres du panier → toplar sepetin yanındadır
( le bal son pre dü panye)

Les enfants ne sont pas pres des boutiques → çocuklar dükkanların yakınında değildir
(lez an fan ne son pa pre dö butik)

Les autobus sont pres des maisons → otobüsler evlerin yanındadır
(lez otobüs son pre dö mezon)

L 'homme est pres de la maison → adam evin yanındadır
(lom e pre dö la mezon)

Les fleurs sont pres de la chaise → çiçekler sandalyenin yanın dadır.
(le flör son pre dö la şez)


SOUS → ALTINDA
(Su)

«altında» anlamına gelen sous, dan, sur sözcükleri gibi bir edattır.
Cümle İçindeki yeri dans ve sur sözcüklerinde Olduğu Gibidir.

Sous →altında
(Su)

Sous la table → masanın altında
(su la tabl)

Le chat est sous la table → kedi masanın altındadır
(lö şa e su la tabl)

Le crayon est sous le livre → kurşun kalem kitabın altındadır
(lö kreyon e su lö livr)

Les oiseaux sont sous les arbres → kuşlar ağaçların altındadır
(le z uazo son su le z arbr)

La pomme n 'est pas sous le panier → elma sepetin altında değildir.
(la pom ne pa su lö panye)

Les crayons longs ne sont pas sous la serviette → uzun kurşun kalemler çantanın altında değildir
(le kreyon lon ne son pa su la serviyet)

Les chiens sont sous l 'arbre → köpekler ağacın altındadır
(le şyen son su larbr)

Les chats sont sous l' autobus → kediler otobüsün altındadır
(le şa son su le z otobüs)

Les pommes sont sous la chaise → elmalar sandalyenin altındadır
(le pom son su la şez)Not: fransızca cümlelerin okunuş biçimleri cümlenin altında parantez içinde verilmiştir.
 
Son düzenleme:

Masmavi

Administrator
10
Katılım
9 Haziran 2018
Konular
1,336
Mesajlar
5,586
Çözümler
8
Reaksiyon puanı
1,732
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.masmavi.net
Cinsiyet
Erkek
DERS → 11

YENİ SÖZCÜKLER

LA BALLE → TOP
(La bal)

L 'HORLAGE (f) → SAAT (duvar)
(Lorloj)

LA BOITIQUE → DÜKKAN
(Butik)

BON (masculin) → İYİ
(Bon)

BONNE (feminin) → İYİ
(Bon)

LE DOCTEUR → DOKTOR
(Lö doktör)

LE JARDIN → BAHÇE
(Lö jarden)

LE LIT → KARYOLA, YATAK
(Lö li)

MAUVAİS (masculin) → KÖTÜ, FENA
(movez)

MAUVAİSE (feminin) → KÖTÜ, FENA
(Movez)

LA POMME → ELMA
(La pom)

PRÏS DE → .... YANINDA'da ...... ın YANINDA
(Pre dö)

SOUS → ALTINDA
(Su)

ONZE → ON BİR
(Onz)

LA RADYO → RADYO
(La radyo)

YUKARIDAKİ YENİ SÖZCÜKLERDEN BİRER BASİT CÜMLE KURALIM.

La balle est petit → Top küçüktür.
(la bal e pöti)

Il y a une horlage sur le mur → Duvarda bir saat var.
(il ya ün lorloj sür lö mür)

Il y a deux boutıques ici → Burada iki dükkan var.
(il ya dö butik isi)

Hasan est un bon professeur → Hasan, iyi bir öğretmendir.
(Hasan es ön bon profesör)

Sophie, este une bonne femme → Sophie iyi bir kadındır.
(sophie es ün bon fam)

Le docteur n 'est pas un bon homme → Doktor iyi bir adam değil.
(lö doktor ne pa ön bon hom)

Il y a des chats et des chiens dans le jardın → Bahçede kediler ve köpekler var.
(il y a de şa e de şyen dan lö jarden)

Le lıt est dans la chambre. → Karyola odadadır
(lö li e dan la şnbr)

Les hommes ne sont pas mauvais → Adamlar fena değil.
(le z om ne son pa movez)

Ce sont des images mauvaises → Bunlar kötü resimlerdir.
(se son dezimaj movez)

Est-ce une pomme ou une orange? → Bu bir elmamı yoksa bir portakalmıdır?
(es ün pom u ün oranj)

La chaise est pres de la table → Sandalye masanın yanındadır.
(la şez e pre dö la tabl)

Il y a onze enfants dans le jardin → Bahçede on bir çocuk var
(il ya onz anfan dan lö jardin)

İl n' y a pas de radıo dans la chambre → Oda da radyo yoktur.
(il nya pa dö radyo dan la şanbr)

KONUMUZ SIFATLAR (devam)

10. derste, sıfatlar konusunda kısa ca öğrendiklerimizi hatırlayalım.

Sıfatlar, varlıkların niteliklerini belirtirler. Başka bir deyişle, varlıkların niteliklerini önlerinde yer
Alan sıfatlardan anlaşılıriz.

Fransızcada sıfatlar, Türkçedekinden farklı olarak, geçen dert öğrendiğimiz kuralın dışında ismin
Önüne de, sonuna da gelebilir. Bu konuda kesin bir kural yoktur.

C 'est une école grande → Bu büyük bir okuldur

Ce ne sont pas de grandes tables → Bunlar büyük masa değildir.

Sıfatlar, ister ismin ön, ister son yer alsınlar, ismin dişiliğine, erkekliğine, tekilliğine
Ve çoğulluğuna göre o isme uyarlar.

İsim, masculin' se sıfat da masculin; Isim feminin ' se sıfat da feminin; Isim tekilse ya
Çoğulsa sıfat da ona göre tekil veya çoğul olur. Şimdi bunu örnekler üzerinde tekrarlayalım.

Örnek

C'est une table longue (dişi isim) → Bu uzun bir masadır.


Crayon long (erkek isim) → Bu uzun bir kurşun kalemdir.

Ce n 'est pas un cheval grand (erkek isim) → Bu büyük bir attır

Ce sont des portakal grandes (dişi isim) → Bunlar büyük portakaldır

Il y a des livres nouveaux sur la table → Masanın üstünde yeni kitaplar vardır

Y non-livre nouveau dans la serviette ? →Çanta da yeni bir kitap varmı?

SIFATLARIN FEMİNİN YAPILMASI

Sıfatları, feminin yapmak İçin, genel Olarak sonlarına Bir e koymanın Yeterli oldugunu biliyoruz.
Ancak bu kurala uymayan düzensiz sıfatlar da vardı. Bunları geçen yıl dersimizde öğrenmiştik.

LONG → UZUN

Sonu, g ile biten sıfatları feminin yapmak için, sonlarına ue eklemek daha fazla.

Örnek

un crayon long (erkek isim) → uzun bir kurşun kalem

Une table longue (dişi isim) → Uzun bir masa

NOUVEAU → YENİ

Sonu, eau ile biten sıfatları üretmek için bu bileşik harf grubu kaldırılır, bunun
Yerine Elle getirilir.

Örnek

Un nouveau livre (erkek isim) → Yeni bir kitap

Une butik nouv elle (dişi isim) → Yeni bir dükkan

VIEUX → ESKİ, YAŞLI

Eşyalar için "eski" İnsanlar için "yaşlı" için gelen bu sıfatın bir masculin şekli daha
Vardır. O da vieil
(vyey) dir. Vieux da, vieil da masculin' dir. Ancak, vieil sesli harfle
yada okunmayan h ile Başlayan isimlerle Birlikte Kullanılır. Öğrendiğimiz gibi bunların
Femini ' de vielle dir.

Şimdi bunları örneklerle görelim.

Örnek

Le lit est vieux → Yatak eskidir

Ou est le vieil homme? → Yaşlı adam nerededir?

Il n'y a pas de vieille balle dans le jardin → Bahçede eski tok yoktur

Yukarıdaki, açıklama örneklerden de anlaşılacağı gibi, sonu il ile biten sıfatların féminini
Le eklenerek yapılmakta dır. Vieux hiç bir kurala uymayan bir sıfattır. Fakat, vieil (m) ile
Vieille (f) bu kurala uyar.

BON → İYİ

«Iyi» anlamına gelen bon sıfatını bu dersimizde öğrendik. Sonu n ile biten sıfatları
Feminin yapmak için genel olarak sonlarına ne eklenir.

Örnek

Paul est un bon eleve (m) → Paul iyi bir öğrencidir.
(Pol es ön bon elev)

Françoise est une bonne femme (f) → Françoise iyi bir kadındır
(Fransuaz es ün bon fam)

C 'est un bon lit (m) → Bu iyi bir karyoladır.
(se t ön bon li)

Ce sont de bonnes pommes (f) → Bunlar iyi elmadır.
(sö son dö bon pom)

MAUVAİS → KÖTÜ, FENA

«Kötü, fena» anlamına gelen bu sıfatı feminin yapmak için, sonuna bir e harfi eklemek
Yeterlidir. Ancak Burada okunuşla Ilgili Olarak iki sesli harf Arasında Yer Alan s harfinin (z)
Okunduğunu hatırlayın.

Il y a un chien mauvais dans le jardin → Bahçede fena bir köpek var.
(il y a ön şyen movez dan lö jarden)

Ce ne sont pas des images mauvaises → Bunlar fena resim değildir.
(se ne son pa dez imaj movez)

SIFATLARIN ÇOĞUL YAPILMASI

İsimler gibi sıfatlarda çoğaltılmış genel olarak sonlara bir s eklenir. Ancak saniyeatlarında
Çoğul yapılmamış düzensiz olanları vardır. Bunları ileride derslerimizde göreceğiz.


VİEUX → YAŞLI, ESKİ

Sonu x ile biten sıfatların, çoğulu değişmez.

Les arbres vieux sont longs → yaşlı ağaçlar uzundur
(lez arbr vyö son lon)

UYGULAMA

A- Busıfatları parantezinde tekil masculin kullanıyor isimlerle birlikte.

1- uzun (le crayon)
2- vieux (le cahier)
3- bon (un élève)
4- nouveau (le livre)
5- vieil (un homme)

B- Bu sıfatları karşılama isimlerle birlikte kullanma.

1- mahkeme - les règles
2- uzun boylu tablolar
3- petit - la butik
4- grand - l 'horloge
5- nouvelle - la radyo
6- vieille - la femme


PRÈS DE ...... .. → YANINDA
(Pre dö)

«... .. yanında, ...... ..ınındaında» bulunan gelen près de iki sözcükten çıkan
Bir kalıptır.

Près de + isim (tekil, veya çoğul)

Biçiminde kullanılır. Buradaki isim, tekil veya çoğul olabilir.Près de ...... ..... → yanında ...... .ın yakınında
(Pre dö)

Prés de la boutique → Dükkanın yanında (Dükkanın yakınında)
(pre dö la butik)

Près de la maison → Evin yanında
(pre dö la mezon)

Près de la balle → Topun yanında
(pre dö la bal)

Près de la porte → Masanın yanında
(pre dö la port)

Près du professeur → Öğretmek yanında
(Pre dü) profesör)

Près du livre → Kitabın yanında
(pre dü livr)

Près du lit → Yatağın yanında
(pre dü li)

Près de l 'horloge → Saatin yanında
(pre dü lorloj)

Près de l 'arbre → Ağacın yanında
(pre dü larbr)

Prés de l 'homme → Adamın yanında
(pre dü lom)

Yukarıdaki örneklerde üzerinde duracağımız noktalardır.

Birincisi:
prés de kalıbındaki de sözcüğünden sonra, feminin tekil adı geldiğinde
Hiç değişiklik olmamaktadır.

İkincisi: aynı kalıbın de sözcüğünden sonra masculin tekil bir isim geldiğinde;
De + le = du (dü) olmaktadır.

Üçüncüsü: kalıptaki de ' den sonra l' ile başlayan bir isim geldiğinde, değişiklik olmamaktadır.

Près de kalıbından sonra;

Près de + isim (çoğul) biçiminde, çoğul isim geldiğinde, De + les = des olur.


Bu örneklerden daha iyi anlamaya çalışınız.

près des butoutiques → Dükkanların yanında
(pre dö butik)
Près des écoles → okullarının yanında
(pre dö ekol)
Près des arbres → ağaçların yanında
(pre dö z arbr)
Près des lits → yatakların altında
(pre dö li)

Şimdide, près de kalıbının cümle içinde nasıl kullanıldığını öğrenelim.

Örnek cümleleri inceleyiniz.

La règle est près de la boit → cetvel kutunun yanındadır
(la regl e pre dö la buat)

Le crayon est près du livre → kurşun kalem kitabın yanındadır
(lö kreyon e pre dü livr)

L 'arbre n' est pas pres de l'ecole → ağaç okulun yanında değildir
(larbr ne pa pre dü le kol)

Les balles sont pres du panier → toplar sepetin yanındadır
( le bal son pre dü panye)

Les enfants ne sont pas pres des boutiques → çocuklar dükkanların yakınında değildir
(lez an fan ne son pa pre dö butik)

Les autobus sont pres des maisons → otobüsler evlerin yanındadır
(lez otobüs son pre dö mezon)

L 'homme est pres de la maison → adam evin yanındadır
(lom e pre dö la mezon)

Les fleurs sont pres de la chaise → çiçekler sandalyenin yanın dadır.
(le flör son pre dö la şez)


SOUS → ALTINDA
(Su)

«altında» anlamına gelen sous, dan, sur sözcükleri gibi bir edattır.
Cümle İçindeki yeri dans ve sur sözcüklerinde Olduğu Gibidir.

Sous →altında
(Su)

Sous la table → masanın altında
(su la tabl)

Le chat est sous la table → kedi masanın altındadır
(lö şa e su la tabl)

Le crayon est sous le livre → kurşun kalem kitabın altındadır
(lö kreyon e su lö livr)

Les oiseaux sont sous les arbres → kuşlar ağaçların altındadır
(le z uazo son su le z arbr)

La pomme n 'est pas sous le panier → elma sepetin altında değildir.
(la pom ne pa su lö panye)

Les crayons longs ne sont pas sous la serviette → uzun kurşun kalemler çantanın altında değildir
(le kreyon lon ne son pa su la serviyet)

Les chiens sont sous l 'arbre → köpekler ağacın altındadır
(le şyen son su larbr)

Les chats sont sous l' autobus → kediler otobüsün altındadır
(le şa son su le z otobüs)

Les pommes sont sous la chaise → elmalar sandalyenin altındadır
(le pom son su la şez)Not: fransızca cümlelerin okunuş biçimleri cümlenin altında parantez içinde verilmiştir.
Paylaşım için teşekkürler.
 

DeLaL.33

Adalet yasam Tarzimdir
Vip Üye
10
Katılım
23 Eylül 2020
Konular
268
Mesajlar
2,640
Reaksiyon puanı
1,050
Puanları
113
Konum
Mersin
Web sitesi
www.masmavi.net
Cinsiyet
Erkek
Emeğine Yüreğine Sağlık Sabri Hocam Güzel Paylaşım için Teşekkür ederiz.. 👏 💫
 

Lady Nur

Ne kadar SAYGI o kadar SEVGİ
Vip Üye
10
Katılım
24 Eylül 2020
Konular
811
Mesajlar
3,152
Reaksiyon puanı
1,897
Puanları
113
Cinsiyet
Kadın
Emeğine Sağlık Sabri Bey Paylaşım için Teşekkür ederim..
 

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
282
Mesajlar
1,230
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim, ellerinize sağlık..
 

Yorum yapmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın

Yeni bir konu oluşturabilmek veya konulara cevap verebilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir

Hesap oluştur

Forum sitemizde bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapın.

Modem ara yüzüne erişmek için Tüm Marka ve Model Modem Şifreleri konumuza göz atabilirsiniz.
Üst