Kayıt ol

Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi (Ders 13)

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
282
Mesajlar
1,230
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
DERS 13

YENİ SÖZCÜKLER

LE DENDİSTE → DİŞÇİ
(le Dantist)

İL (m) → O (masculin)
(Il)

ELLE (f) → O (feminin)
(El)

L 'INGÉNIEUR (m) → MÜHENDİS
(Lenjenyör)

JE → BEN
(Jö)

SUIS → ...... ..İM
(Süi)

L 'AVOCAT (m) → AVUKAT
(Lavoka)

NOUS → BİZ
(Nu)

SOMMES → ...... UZ ... ..İZ
(Som)

VOUS → SİZ
(Vu)

ÉTES → ...... SİNİZ ... .SINIZ
(Et)

L 'INFIRMIÉRE (f) → HEMŞİRE
(linfirmyer)

İLS (m) → ONLAR (masculin)
(Il)

ELLES (m) → ONLAR (feminin)
(El)

TREİZE → ON ÜÇ
(Trez)

TU → SEN
(Tü)

ES → ...... SİN ... .. SIN
(E)


YUKARDAKİ SÖZCÜKLERDEN SIRASIYLA BİRER CÜMLE KURALIM.

C 'est un DENTISTE → Bu bir dişçidir
( Seton dandist)

İL est un dendıste dendiste → O bir dişçidir
(Il esön dandist)

ELLE est une vieille femme → 0 yaşlı bir kadındır
(El esün vyey fam)

Girard est un INGÉNIEUR → Girard bir mühendistir
(Girard es ön lenjenyör)

JE SUIS ingenieur → Ben mühendisim
(Jö süi lenjenyör)

Je SUIS professeur → Ben öğretmenim
(Jö süi profesör)

İl est un AVOCAT → O bir avukattır
(Il e sön avukat)

NOUS SOMMES docteurs → Biz doktoruz
(Nusom doktor)

Nous SOMMES des eleves → Biz öğrenciyiz
(Nu som dezelev)

VOUS ÉTES des dentistes → Siz dişçisiniz
(Vuzet de dantist)

Vous ÉTES des professeurs → Siz öğretmensiniz
(Vuzet de Profesör)

Sophie est Une INFIRMIÈRE → Sophie bir hemşiredir
(Sophie esün infirmyer)

İLS sont dans la classe → Onlar sınıftadır
(Ilson dan la klas)

ELLES desİfırmıères → Onların hemşiredir
(Elson dez enfirmyer)

İl ya da TREIZE pommes dans le panier → Sepette üzerinde üç elma var
(Ilya trez pom dan lö panye)

TU ES un eleves → Sen bir öğrencisin
(Tü e ön elev)

Tu ES un professeur → Sen bir öğretmensin
(Tü e ön profesör)


KONUMUZ ŞAHIS ZAMİRLERİ

Şahıs zamirleri kişilerin ve öteki canlı ya da cansız varlıkların yerini tutan sözcüklerdir.

BEN, SEN, O, BİZ, SİZ, ONLAR sözcükleri birer şahıs zamiridir.

Fransızcadaki şahıs zamirleri okunuşlarınıni, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile birlikte görelim.

JE (jö) → BEN

TU (tü) → SEN

İL (il) → O (masculin)

ELLE (el) → O (feminin)

NOUS (nu) → BİZ

VOUS (vu) → SİZ

İLS (il) → ONLAR (masculin)

ELLES (el) → ONLAR (feminin)


Yukarıdaki şahıs zamirlerindeki önemli noktaları açıklayalım.

Birincisi ; Fransızcadaki il, elle, ils ve elles sözcüklerinin Türkçedeki karşılıkları,

İl, elle → O

Ils , elles → ONLAR

Sözcükleridir.

Türkçede kendisinden söz edilen şey, ya kişi için «O» sözcüğü kullanılır.

«O» sözcüğünün yerini tuttuğu ismin masculin veya feminin olumsuzluğunu değiştirmez.
Başka bir değişle, sözcük hangi cinsten olursa olsun, hep «O» kullanılır.

Fransızcada bu durum değişiktir. Kendisinden söz etmek bir isim masculin, ise, Türkçedeki
Türkçedeki «O» nun karşılığı olarak il ; Femininse se elle kullanılır. İl ve elle sözcüklerin
Çoğulları da ils ve elles dir.

Yani, isim masculin ise, İl feminin ise, Elle Kullanılır.

isim, çoğulsa,

İl yerine ils

Elle Yerine elles Kullanılır.

İkincisi; Fransızcada da Türkçede olduğu gibi, sen (tu) ve siz (vous) sözcüklerinin olduğu
Gördük. Buradaki sözcük kimi zaman, bir saygı ve resmiyet ifadesi olarak, Türkçedeki
« Size » zamirinde olduğu gibi, bir tek kişiiye hitap ederken de kullanılır. Bunu tekil anlamdamı
Yoksa çoğul anlamda mı kullanıldığını o cümlenin anlamından çıkarırız. Bunu biraz zaman sonra göreceğiz.

SUIS, ES, EST, SOMMES, ETES, SONT

Est ve sont sözcüklerinin anlamlarını cümledeki yerlerini biliyoruz . Bunları ve bu derste
Gördüğümüz şahıs zamirleriyle aynı tip sözcükleri sırayla tek, tek açıklayalım.

SUIS → ...... .im je SUIS → Ben .........im
(Süi) (jö süi)

Suıs sözcüğü, «ben» anlamındaki je ile birlikte kullanılır. Türkçedeki «im, ım, um» eklerinin
Karşılığıdır. Türkçe eklerdeki bu değişiklikler ileri ses. Örneğin, «öğretmenim,
Avukatım, doktorum » sözcüklerindeki ekler ses uyumundan dolayı bu karışımı uğramıştır.
Fransızca da böyle bir değişiklik yoktur. Suıs sözcüğü heratı aynı kalır.

ES → ... ..sin ... ..sın tu ES → sen ...... SİN


Es sözcüğü «sen» anlamındaki tu ile birlikte kullanılır. Türkçedeki «sın, sin, sun» eklerinin
Karşılığıdır. Ses uyumu nedeniyle Türkçede bu ekler değişikliğe uğradığı halde Fransızca da es
Sözcüğü hiç değişmez.

EST → dir, dır il EST, ELE EST → o ......... DUR

Est sözcüğünden «dir, dir» diye karşılıklı olarak birlikte kullanıldığını biliyoruz.

Tahmini sözcüğü tekil şahıs zamirleri Olan il (masculin) ve (feminin) sözcükleriyle Birlikte
Kullanılır.

SOMMES → ... ..UZ .... İZ → nous SOMMES → biz ...... İZSommes sözcüğü «biz» anlamına gelen nous ile birlikte kullanılır. Türkçedeki «iz, ız , uz» eklerinin
Fransızcada ki karşılığıdır. Suıs ve es sözcüklerinde olduğu gibi, ses uyumundan dolayı
Türkçedeki bu ekler değişikliğe uğradığı halde, Fransızcada ki sommes sözcüğü hiç bir değişikliğe
uğramaz.

ÊTES → ... .SİNİZ, ...... SINIZ → vous ÊTES → siz ...... ..SİNİZ


Êtes sözcüğü, "siz" anlamındaki vous ile birlikte kullanılır. Bu sözcük de Türkçedeki
«Siniz, siniz, sunuz» eklerinin Fransızcada ki karşılığıdır. Diğerlerinde olduğu gibi etes sözcüğü
de hiç bir zaman değişikliğe uğramaz.

SONT →... DİRLER .. DIRLAR → ils SONT, elles SONT →onlar ......... .DIR (LAR)


Sont sözcüğü ils (masculin) ile elles (feminin) sözcükleriyle Birlikte Kullanılır. Geçmiş
Derslerimizden de bildiğimiz gibi sont hiç değişmez uğramaz.
Şimdi bu sözcükleri şahıs zamirleri ve okunuşlarıyla birlikte bir daha görelim.


ŞAHIS ZAMİRLERİ VE SİPARİŞLER

Je suıs → ben ............ .im
(Jö süi)

Tu es → sen ............ sin
(Tü e)

Il est → o ......... ..dur
(Il)

Elle est → o ............ dur
(El e)

Nous sommes → biz ...... ......iz
(Nu som)

Vous êtes → siz ......... siniz
(Vuzet)

Ils sont → onlar ...... .dır (lar)
(İl son)

Elles sont → onlar ...... ..dırlar
(El son)


Şimdi de bunlarla nasıl cümle kurulduğunu görelim. Bu örnek cümleleri önce yüksek sesle en az
Dört, beş defa okuyacak, sonra da yazarak tekrarlayınız ve inceleyiniz.


Je suıs ...... .. → ben ..........im
(Jö süi)

Je suis docteur → ben doktorum
(Jö süi doktor)

Je suys professeur → ben öğretmenim
(Jö süi profesör)

Je suis dentiste → ben dişçiyim
(Jö süi dendist)

Tu es ......... → sen ............ sin
(Tü e)

Tü m un avocat → Sen bir avukatsın
(Tü e avukat)

Tu es un eleve → Sen bir öğrencisin
(Tü e ön elev)

Tu es une jeune infirmiere → Sen genç bir hemşiresin
(Tü e ün jön infirmyer)

Il est .......... → o ......... .. Dur
(Il)

İl est une infirmiere → o bir hemşiredir
(Il e ön enjenyor)

İl est ön docteur → o bir doktordur
(Il e s ön doktor)

Il est un nouveau professeur → o yeni bir öğretmendir
(Il e ön nuvo profösör)

Elle est ............ .. → o ............ ..dur
(El e)

Elle est une infirmiere → o bir hemşiredir
(El es ün infirmyer)

Elle est docteur → o bir doktordur
(El e doktor)

Elle est une jeune femme → o genç bir kadındır
(El e sün jön fam)

Nous sommes ............ → biz ......... ..iz
(Nu som)

Nous sommes des eleves → Biz öğrenciyiz
(Nu som de z elev)

Nous sommes → Biz avukatız
(Nu som dez avukat)

Nous sommes jeunes → Biz genciz
(Nu som jön)

Vous êtes ................ → siz ......... ..siniz
(Vu zet)

Vous êtes ingenieurs → Siz mühendis (ler) siniz
(Vu zet enjenyör)

Vous êtes diş hekimleri → Siz dişçi (ler) siniz
(Vu zet dendist)

Vous êtes eleves → Siz öğrenci (ler) siniz
(Vu zet elev)

Ils sont ............ .. → onlar ......... ..dır
(il son)

İls sont des avocats → Onlar avukattır
(Il son dez avukat)

ils sont des professeurs → onlar öğretmendir
(Il son de profesör)

İls sont des infirmieres → Onların hemşiredir
(Ilson dez enfirmyer)

Elles sont ................ → onlar ......... ..dır
(El son)

Elles sont vieilles → Onların yaşlıdır (eskidir)
(El son vyey)

Elles sans dans la classe → Onlar sınıftadır
(El son dan la klas)

Elles sont longues → Onlar uzundur
(el son long)

Vous sözcüğünde «siz» anlamında olur, kimi zamnda da nezaket saygı ve resmiyet
GEREGI tekil anlamda tu Yerine kullanıldığını söylemiştik. Buna göre vous sözcüğündeki
Bir cümlede, bir kişi içinmi yoksa birden fazla kişi içinmi söylendiğini anlayacakız?
Bu çok kolay bir durumdur. Vous sözcüğünde sonra, un, une tanım sözcükleri varsa,
Ve isim tekilse bir kişiye, vous dan sonra des tanım sözcüğü gelmişse ve isim çoğulsa
Birden fazla kişiye hitap ettiğini anlarız. Şu iki cümlede bunu daha iyi anlamaya çalışalım.

Vous êtes un bon eleve → Siz iyi bir öğrencisiniz.
(Vuzet ön bon elev)

vous etes bons eleves → Siz iyi öğrenci (ler) siniz.
(Vuzet bon elev)

Bu iki cümleni birincisinde vous , bir kişiyi, ikincisindeyse, birden fazla kişiyi göster.

Vous êtes un bon professeur. → Siz iyi bir öğretmensiniz.
(Vuzet ön bon profesör)

Vous êtes professeurs → Siz öğretmen (ler) siniz.
(Vuzet profesör)

İçinde şahıs zamiri bulunan cümle kalıbı.

Zamir suıs, es, sommes, êtes, sont un, une, des isim

Tu es une femme

İl est el de eleve

Elle est une infirmiere

Nous sommes des docteurs

Vous êtes des avocats

İls des professeurs

Elles sont des infirmieres

Yalnız kişilerin yerini tutan şahıs zamirleri.
Bu şahıs zamirleri, yalnız kişilerin yerini, başka bir deyişle kişi isimlerinin yerini tutarlar.
Cümlenin soru biçimi hariç, onun zaman cümlenin başında yer alırlar.

Je suis eleve → Ben öğrenciyim.
(Jö süi elev)

Tu es un docteur → Sen Bir doktorsun.
(Tü eön doktor)

Nous sommes infirmieres. → Bizler hemşireyiz.
(Nusom infirmyer)

Vous êtes avocats → Siz avukatsınız
(Vuzet avukat)

Hem kişilerin hemde canli - cansız bütünlerinin sinsi yerini tutan şahıs zamirleri
Şunlardır.

İl, elle, ils, elles

Bu şahıs zamirleri hem kişilerin hem de bitkilerin, hayvanların ve eşyaların yerini tutarlar.
Başka bir deyişle, onların yerine kullanırlar.

Örnekleri inceleyiniz ve yüksek sesle tekrarlayınız.

Le chat est sous la table → Kedi masanın altında dır
(Le şa e su la tabl)

Il est sous la table → o masanın altında dır
(Il e su la tabl)

L 'horlage est sur mur → Saat duvardadır
(Lorloj e sür lö mür)

Elle est le mur → O duvardadır
(El e sür lö mür)

Les oiseaux sont sur l 'arbre → Kuşlar ağaçtadır
(Le zuazo son sür larbr)UYGULAMA

Bu cümleleri tamamlayacak

1- Je ............ .professeur
Ufaklıkçılar ......................... Ustaları
3- Elle ............... une nouvelle infirmiere
4- ............... êtes diş hekimleri
5- Tu ............ .. un dovteur
6- İller ............ .des professeurs
7- ................ Des infirmieres
8- İl ............ .. ben elveda


Not: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin altında parantez içinde verilmiştir
 

Masmavi

Administrator
10
Katılım
9 Haziran 2018
Konular
1,336
Mesajlar
5,586
Çözümler
8
Reaksiyon puanı
1,732
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.masmavi.net
Cinsiyet
Erkek
Emeğinize sağlık paylaşım için teşekkürler.
 

Lady Nur

Ne kadar SAYGI o kadar SEVGİ
Vip Üye
10
Katılım
24 Eylül 2020
Konular
811
Mesajlar
3,152
Reaksiyon puanı
1,897
Puanları
113
Cinsiyet
Kadın
DERS 13

YENİ SÖZCÜKLER

LE DENDİSTE → DİŞÇİ
(le Dantist)

İL (m) → O (masculin)
(Il)

ELLE (f) → O (feminin)
(El)

L 'INGÉNIEUR (m) → MÜHENDİS
(Lenjenyör)

JE → BEN
(Jö)

SUIS → ...... ..İM
(Süi)

L 'AVOCAT (m) → AVUKAT
(Lavoka)

NOUS → BİZ
(Nu)

SOMMES → ...... UZ ... ..İZ
(Som)

VOUS → SİZ
(Vu)

ÉTES → ...... SİNİZ ... .SINIZ
(Et)

L 'INFIRMIÉRE (f) → HEMŞİRE
(linfirmyer)

İLS (m) → ONLAR (masculin)
(Il)

ELLES (m) → ONLAR (feminin)
(El)

TREİZE → ON ÜÇ
(Trez)

TU → SEN
(Tü)

ES → ...... SİN ... .. SIN
(E)


YUKARDAKİ SÖZCÜKLERDEN SIRASIYLA BİRER CÜMLE KURALIM.

C 'est un DENTISTE → Bu bir dişçidir
( Seton dandist)

İL est un dendıste dendiste → O bir dişçidir
(Il esön dandist)

ELLE est une vieille femme → 0 yaşlı bir kadındır
(El esün vyey fam)

Girard est un INGÉNIEUR → Girard bir mühendistir
(Girard es ön lenjenyör)

JE SUIS ingenieur → Ben mühendisim
(Jö süi lenjenyör)

Je SUIS professeur → Ben öğretmenim
(Jö süi profesör)

İl est un AVOCAT → O bir avukattır
(Il e sön avukat)

NOUS SOMMES docteurs → Biz doktoruz
(Nusom doktor)

Nous SOMMES des eleves → Biz öğrenciyiz
(Nu som dezelev)

VOUS ÉTES des dentistes → Siz dişçisiniz
(Vuzet de dantist)

Vous ÉTES des professeurs → Siz öğretmensiniz
(Vuzet de Profesör)

Sophie est Une INFIRMIÈRE → Sophie bir hemşiredir
(Sophie esün infirmyer)

İLS sont dans la classe → Onlar sınıftadır
(Ilson dan la klas)

ELLES desİfırmıères → Onların hemşiredir
(Elson dez enfirmyer)

İl ya da TREIZE pommes dans le panier → Sepette üzerinde üç elma var
(Ilya trez pom dan lö panye)

TU ES un eleves → Sen bir öğrencisin
(Tü e ön elev)

Tu ES un professeur → Sen bir öğretmensin
(Tü e ön profesör)


KONUMUZ ŞAHIS ZAMİRLERİ

Şahıs zamirleri kişilerin ve öteki canlı ya da cansız varlıkların yerini tutan sözcüklerdir.

BEN, SEN, O, BİZ, SİZ, ONLAR sözcükleri birer şahıs zamiridir.

Fransızcadaki şahıs zamirleri okunuşlarınıni, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile birlikte görelim.

JE (jö) → BEN

TU (tü) → SEN

İL (il) → O (masculin)

ELLE (el) → O (feminin)

NOUS (nu) → BİZ

VOUS (vu) → SİZ

İLS (il) → ONLAR (masculin)

ELLES (el) → ONLAR (feminin)


Yukarıdaki şahıs zamirlerindeki önemli noktaları açıklayalım.

Birincisi ; Fransızcadaki il, elle, ils ve elles sözcüklerinin Türkçedeki karşılıkları,

İl, elle → O

Ils , elles → ONLAR

Sözcükleridir.

Türkçede kendisinden söz edilen şey, ya kişi için «O» sözcüğü kullanılır.

«O» sözcüğünün yerini tuttuğu ismin masculin veya feminin olumsuzluğunu değiştirmez.
Başka bir değişle, sözcük hangi cinsten olursa olsun, hep «O» kullanılır.

Fransızcada bu durum değişiktir. Kendisinden söz etmek bir isim masculin, ise, Türkçedeki
Türkçedeki «O» nun karşılığı olarak il ; Femininse se elle kullanılır. İl ve elle sözcüklerin
Çoğulları da ils ve elles dir.

Yani, isim masculin ise, İl feminin ise, Elle Kullanılır.

isim, çoğulsa,

İl yerine ils

Elle Yerine elles Kullanılır.

İkincisi; Fransızcada da Türkçede olduğu gibi, sen (tu) ve siz (vous) sözcüklerinin olduğu
Gördük. Buradaki sözcük kimi zaman, bir saygı ve resmiyet ifadesi olarak, Türkçedeki
« Size » zamirinde olduğu gibi, bir tek kişiiye hitap ederken de kullanılır. Bunu tekil anlamdamı
Yoksa çoğul anlamda mı kullanıldığını o cümlenin anlamından çıkarırız. Bunu biraz zaman sonra göreceğiz.

SUIS, ES, EST, SOMMES, ETES, SONT

Est ve sont sözcüklerinin anlamlarını cümledeki yerlerini biliyoruz . Bunları ve bu derste
Gördüğümüz şahıs zamirleriyle aynı tip sözcükleri sırayla tek, tek açıklayalım.

SUIS → ...... .im je SUIS → Ben .........im
(Süi) (jö süi)

Suıs sözcüğü, «ben» anlamındaki je ile birlikte kullanılır. Türkçedeki «im, ım, um» eklerinin
Karşılığıdır. Türkçe eklerdeki bu değişiklikler ileri ses. Örneğin, «öğretmenim,
Avukatım, doktorum » sözcüklerindeki ekler ses uyumundan dolayı bu karışımı uğramıştır.
Fransızca da böyle bir değişiklik yoktur. Suıs sözcüğü heratı aynı kalır.

ES → ... ..sin ... ..sın tu ES → sen ...... SİN


Es sözcüğü «sen» anlamındaki tu ile birlikte kullanılır. Türkçedeki «sın, sin, sun» eklerinin
Karşılığıdır. Ses uyumu nedeniyle Türkçede bu ekler değişikliğe uğradığı halde Fransızca da es
Sözcüğü hiç değişmez.

EST → dir, dır il EST, ELE EST → o ......... DUR

Est sözcüğünden «dir, dir» diye karşılıklı olarak birlikte kullanıldığını biliyoruz.

Tahmini sözcüğü tekil şahıs zamirleri Olan il (masculin) ve (feminin) sözcükleriyle Birlikte
Kullanılır.

SOMMES → ... ..UZ .... İZ → nous SOMMES → biz ...... İZSommes sözcüğü «biz» anlamına gelen nous ile birlikte kullanılır. Türkçedeki «iz, ız , uz» eklerinin
Fransızcada ki karşılığıdır. Suıs ve es sözcüklerinde olduğu gibi, ses uyumundan dolayı
Türkçedeki bu ekler değişikliğe uğradığı halde, Fransızcada ki sommes sözcüğü hiç bir değişikliğe
uğramaz.

ÊTES → ... .SİNİZ, ...... SINIZ → vous ÊTES → siz ...... ..SİNİZ


Êtes sözcüğü, "siz" anlamındaki vous ile birlikte kullanılır. Bu sözcük de Türkçedeki
«Siniz, siniz, sunuz» eklerinin Fransızcada ki karşılığıdır. Diğerlerinde olduğu gibi etes sözcüğü
de hiç bir zaman değişikliğe uğramaz.

SONT →... DİRLER .. DIRLAR → ils SONT, elles SONT →onlar ......... .DIR (LAR)


Sont sözcüğü ils (masculin) ile elles (feminin) sözcükleriyle Birlikte Kullanılır. Geçmiş
Derslerimizden de bildiğimiz gibi sont hiç değişmez uğramaz.
Şimdi bu sözcükleri şahıs zamirleri ve okunuşlarıyla birlikte bir daha görelim.


ŞAHIS ZAMİRLERİ VE SİPARİŞLER

Je suıs → ben ............ .im
(Jö süi)

Tu es → sen ............ sin
(Tü e)

Il est → o ......... ..dur
(Il)

Elle est → o ............ dur
(El e)

Nous sommes → biz ...... ......iz
(Nu som)

Vous êtes → siz ......... siniz
(Vuzet)

Ils sont → onlar ...... .dır (lar)
(İl son)

Elles sont → onlar ...... ..dırlar
(El son)


Şimdi de bunlarla nasıl cümle kurulduğunu görelim. Bu örnek cümleleri önce yüksek sesle en az
Dört, beş defa okuyacak, sonra da yazarak tekrarlayınız ve inceleyiniz.


Je suıs ...... .. → ben ..........im
(Jö süi)

Je suis docteur → ben doktorum
(Jö süi doktor)

Je suys professeur → ben öğretmenim
(Jö süi profesör)

Je suis dentiste → ben dişçiyim
(Jö süi dendist)

Tu es ......... → sen ............ sin
(Tü e)

Tü m un avocat → Sen bir avukatsın
(Tü e avukat)

Tu es un eleve → Sen bir öğrencisin
(Tü e ön elev)

Tu es une jeune infirmiere → Sen genç bir hemşiresin
(Tü e ün jön infirmyer)

Il est .......... → o ......... .. Dur
(Il)

İl est une infirmiere → o bir hemşiredir
(Il e ön enjenyor)

İl est ön docteur → o bir doktordur
(Il e s ön doktor)

Il est un nouveau professeur → o yeni bir öğretmendir
(Il e ön nuvo profösör)

Elle est ............ .. → o ............ ..dur
(El e)

Elle est une infirmiere → o bir hemşiredir
(El es ün infirmyer)

Elle est docteur → o bir doktordur
(El e doktor)

Elle est une jeune femme → o genç bir kadındır
(El e sün jön fam)

Nous sommes ............ → biz ......... ..iz
(Nu som)

Nous sommes des eleves → Biz öğrenciyiz
(Nu som de z elev)

Nous sommes → Biz avukatız
(Nu som dez avukat)

Nous sommes jeunes → Biz genciz
(Nu som jön)

Vous êtes ................ → siz ......... ..siniz
(Vu zet)

Vous êtes ingenieurs → Siz mühendis (ler) siniz
(Vu zet enjenyör)

Vous êtes diş hekimleri → Siz dişçi (ler) siniz
(Vu zet dendist)

Vous êtes eleves → Siz öğrenci (ler) siniz
(Vu zet elev)

Ils sont ............ .. → onlar ......... ..dır
(il son)

İls sont des avocats → Onlar avukattır
(Il son dez avukat)

ils sont des professeurs → onlar öğretmendir
(Il son de profesör)

İls sont des infirmieres → Onların hemşiredir
(Ilson dez enfirmyer)

Elles sont ................ → onlar ......... ..dır
(El son)

Elles sont vieilles → Onların yaşlıdır (eskidir)
(El son vyey)

Elles sans dans la classe → Onlar sınıftadır
(El son dan la klas)

Elles sont longues → Onlar uzundur
(el son long)

Vous sözcüğünde «siz» anlamında olur, kimi zamnda da nezaket saygı ve resmiyet
GEREGI tekil anlamda tu Yerine kullanıldığını söylemiştik. Buna göre vous sözcüğündeki
Bir cümlede, bir kişi içinmi yoksa birden fazla kişi içinmi söylendiğini anlayacakız?
Bu çok kolay bir durumdur. Vous sözcüğünde sonra, un, une tanım sözcükleri varsa,
Ve isim tekilse bir kişiye, vous dan sonra des tanım sözcüğü gelmişse ve isim çoğulsa
Birden fazla kişiye hitap ettiğini anlarız. Şu iki cümlede bunu daha iyi anlamaya çalışalım.

Vous êtes un bon eleve → Siz iyi bir öğrencisiniz.
(Vuzet ön bon elev)

vous etes bons eleves → Siz iyi öğrenci (ler) siniz.
(Vuzet bon elev)

Bu iki cümleni birincisinde vous , bir kişiyi, ikincisindeyse, birden fazla kişiyi göster.

Vous êtes un bon professeur. → Siz iyi bir öğretmensiniz.
(Vuzet ön bon profesör)

Vous êtes professeurs → Siz öğretmen (ler) siniz.
(Vuzet profesör)

İçinde şahıs zamiri bulunan cümle kalıbı.

Zamir suıs, es, sommes, êtes, sont un, une, des isim

Tu es une femme

İl est el de eleve

Elle est une infirmiere

Nous sommes des docteurs

Vous êtes des avocats

İls des professeurs

Elles sont des infirmieres

Yalnız kişilerin yerini tutan şahıs zamirleri.
Bu şahıs zamirleri, yalnız kişilerin yerini, başka bir deyişle kişi isimlerinin yerini tutarlar.
Cümlenin soru biçimi hariç, onun zaman cümlenin başında yer alırlar.

Je suis eleve → Ben öğrenciyim.
(Jö süi elev)

Tu es un docteur → Sen Bir doktorsun.
(Tü eön doktor)

Nous sommes infirmieres. → Bizler hemşireyiz.
(Nusom infirmyer)

Vous êtes avocats → Siz avukatsınız
(Vuzet avukat)

Hem kişilerin hemde canli - cansız bütünlerinin sinsi yerini tutan şahıs zamirleri
Şunlardır.

İl, elle, ils, elles

Bu şahıs zamirleri hem kişilerin hem de bitkilerin, hayvanların ve eşyaların yerini tutarlar.
Başka bir deyişle, onların yerine kullanırlar.

Örnekleri inceleyiniz ve yüksek sesle tekrarlayınız.

Le chat est sous la table → Kedi masanın altında dır
(Le şa e su la tabl)

Il est sous la table → o masanın altında dır
(Il e su la tabl)

L 'horlage est sur mur → Saat duvardadır
(Lorloj e sür lö mür)

Elle est le mur → O duvardadır
(El e sür lö mür)

Les oiseaux sont sur l 'arbre → Kuşlar ağaçtadır
(Le zuazo son sür larbr)UYGULAMA

Bu cümleleri tamamlayacak

1- Je ............ .professeur
Ufaklıkçılar ......................... Ustaları
3- Elle ............... une nouvelle infirmiere
4- ............... êtes diş hekimleri
5- Tu ............ .. un dovteur
6- İller ............ .des professeurs
7- ................ Des infirmieres
8- İl ............ .. ben elveda


Not: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin altında parantez içinde verilmiştir
Kıymetli emeklerinize Teşekkür ederim Sabri bey...
 

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
282
Mesajlar
1,230
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim Nur, ellerinize sağlık..
 

DeLaL.33

Adalet yasam Tarzimdir
Vip Üye
10
Katılım
23 Eylül 2020
Konular
268
Mesajlar
2,640
Reaksiyon puanı
1,050
Puanları
113
Konum
Mersin
Web sitesi
www.masmavi.net
Cinsiyet
Erkek
Emeğine Yüreğine Sağlık Sabri hocam Güzel sunum ve Paylaşımınız için Teşekkür ederim.. 👏
 

Yorum yapmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın

Yeni bir konu oluşturabilmek veya konulara cevap verebilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir

Hesap oluştur

Forum sitemizde bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapın.

Modem ara yüzüne erişmek için Tüm Marka ve Model Modem Şifreleri konumuza göz atabilirsiniz.
Üst