Kayıt ol

Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi (Ders 15)

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
282
Mesajlar
1,230
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
DERS 15

YENİ SÖZCÜKLER

BLEU (m)
MAVİ (masculin)
(blö)

BLEU (f) → MAVİ (feminin)
(blö)

BLANC (m) → BEYAZ (masculin)
(blan)

BLANCHE (f)BEYAZ (feminin)
(blanş)

QUEL (m)HANGİ ………….?
(kel)

QUELLE (f)HANGİ ……….?
(kel)

QUINZEON BEŞ
(kenz)

LA COULEURRENK
(la klör)

LE JOURGÜN
(lö jur)

BONJOURGÜNAYDIN
(bonjur)

DERRIÈRE ……..ın → ARKASINDA
(deryer)

VERT (m)YEŞİL (masculin)
(ver)

VERTE (f)YEŞİL (feminin)
(vert)

MERCİ → TEŞEKKÜR EDERİM
(mersi)

SEIZEON ALTI
(sez)


KONUMUZ

ŞAHIS ZAMİRLERİNİN İSİM YERİNE KULLANILMASI


13. Dersimizde, şahıs zamirlerinin isimlerin yerlerini tuttuğunu ve je, tu, nous, vous
şahıs zamirlerinin yalnız insanların yerine kullanıldıklarını öğrenmiştik. Bnlarınn dışında
kalan il, elle, ils, elles şahıs zamilerininse hem insan isimlerinin, hemde eşya, hay-
van ve bitki isimlerinin yerlerine kullanıldıklarını gördük. Şimdi bu konuyu biraz daha
ayrıntılı olarak görelim.
Gerek cins, gerek özel isimlerin yerlerine şahıs zamirleri kullanılır. Yalnız burada dikkat
edilecek nokta, şahıs zamiri, yerine kullanılacağı ismin masculin' liğine, feminin' liğine
tekilliğine ve öoğulluğuna uygun olmasıdır. Bunu aşağıdaki örnekleri inceleyerek daha
iyi öğrenelim.

(HASAN) est un eleve. → (hasan) bir öğrencidir.
(hasan esön elev)

İl est un eleve.
(il esön elev) →(O) bir öğrencidir.

Necla est une infirmiere. → Necla bir hemşiredir.

(Necla esün infirmyer)

(elle) est une infirmiere. → (O) bir hemşiredir.
(el esün infirmyer)

(la maison) est petite. → (ev) küçüktür.
(la mezon e pöti)

(Elle) est petite. → (O) küçüktür.
(el e pöti)

(le chat) n' est pas sous la table. → (Kedi) masanın altında değildir.
(lö şa ne pa sü la tabl)

(İl) n' est pas sous la table. → (O) masanın altında değildir.
(il ne pa sü la tabl)

Örneklerden de anlaşılacağı gibi, «Hasan» ismi bir erkek ismi olduğu için, burada «O» sözcüğü-
nün Fransızca karşılığı olarak İl kullanılmıştır. Öte yandan, le chat sözcüğü masculin ve tekil
olduğundan aynı şekilde il kullanılmıştır. Bundan başka «Necla» ismi bir kadın ismi ve tekil,
gene aynı şekilde la maison, cansız varlık adı ve tekil olduğu için «o» sözcüğünün Fransızcadaki
karşılığı olarak, elle kullanılmıştır.
Görülüyorki, buradaki il ve elle şahıs zamirleri hem
insan isimlerinin hemde öteki varlıkların yerine kullanılmakta dır.
Yerine şahıs zamiri kullanılacak isim çoğul olursa, il sözcüğünün çoğulu İls, Elle sözcüğünün çoğulu Elles kullanılır.

örnek


(Les) enfants) sont dans le jardin →
(Çocuklar) bahçededir.

(İls) sont dans le jardin
(Onlar) bahçededir.

(Hasan et Turgut) sont eleves. →
Hasan ve Turgut) öğrencidir.

(İls) sont eleves →
(Onlar) öğrencidir.

(la femme et l' homme) sont la
là → (Kadın ve Adam) oradadır.

(İls) sont là
(Onlar) oradadır.

Yukarıdaki son örnekte, la femme ve l' homme sözcüklerinin birisi, masculin, diğeri feminin
dir. «Onlar» sözcüğünün Fransızcadaki masculin çoğul karşılığı olan İls konmuştur.

Bu konuda şu kuralı söyleyebiliriz.

Bir cümle içinde özne durumunda iki isim birden varsa, (la femme ve l' homme) sözcüklerinde
olduğu gibi ve bunlar değişik cinsiyetteyse, yerlerine şahıs zamiri koyarken, bu sözcüklerin
masculin olanına olanına göre şahıs zamiri konur.

Örnek

(la fille et l' enfant) ne sont pas dans la maison. →
(Kız ve Çocuk) evde değildir.

(İls) ne sont pas dans la maison
(Onlar) evde değildir.

Les tables sont dans la chambre
Masalar odadadır.

(Elles) sont dans la chambre. →
(Onlar) odadadır

UYGULAMA


Bu cümlelerdeki parantez içindeki sözcüklerin yerine il, elle, ils, elles, zamirlerinde uygun
olanını koyunuz.

soru
1- (Ahmet) est un dendiste.
2- (La rue) est longue.
3- (La fille) est sous l' arbre.
4- (Les professeurs) sont dans l' autobus.
5- (Sophie) n' est pas dans la maison.
6- (La balle) est dans la chambre.
7- (Les maisons) ne sont pas grandes.
8- (Le crayon et la seriette) sont sur la table.
cevap
1- ………………………………………………………………………………………………………
2- ……………………………………………………………………………………………………..
3- …………………………………………………………………………………………………….
4- ……………………………………………………………………………………………………
5- …………………………………………………………………………………………………….
6- ……………………………………………………………………………………………………
7- …………………………………………………………………………………………………..
8- ………………………………………………………………………………………………….


QUEL
→hangi ………….?
(kel)

«Hangi» anlamına gelen quel sözcüğü bir soru sıfatıdır. Türkçede «hangi kitap» «hangi ço-
cuk» «hangi kurşun kalem» diye söylenirken, «kitap» ın, «çocuk» un ve «kurşun kalem» in
nitelikleri sorulmaktadır. Bu nitelikler büyüklük- küçüklük, biçim ve renk vb. Nitelikler olabilir.
Yukarıdaki Türkçe örneklerde de görüldüğü gibi «hangi» sözcüğü ismin önünde kullanılmaktadır.
Fransızca da «hangi» sözcüğünün karşılığı olan, quel sözcüğü isimlerin önünde yer alır.
Yalnız, Türkçe de «hangi» sözcüğü kendisinden sonra gelen isim gerek tekil, gerek çoğul olsun
hiç bir değişikliğe uğramaz. Fransızca da ise, quel sözcüğü nitelediği ismin tekil- çoğul ve
masculin - feminin oluşuna göre değişikliğe uğrar.

Şimdi örneklerde daha iyi anlamaya çalışalım.

quel …………? →
hangi ………..?
(kel)

le livrekitap
(lö livr)

Quel livre?Hangi kitap?
(kel livr)

le crayonKurşun kalem
(lö kreyon)

Quel crayon?Hangi kurşun kalem?
(kel kreyon)

l' enfant çocuk
(lanfan)

Quel enfant? → Hangi çocuk?
(kel anfan)

Bu konuda önemli olan başlıca iki noktayı açıklayalım.

Quel sıfatı masculin ve tekil ismlerle birlikte kullanılır. Çoğul isim önünde s eki alır.

örnek

les livres →
kitaplar
(le livr)

Quels livres?Hangi kitaplar?
(kel livr)

les crayons → kurşun kalemler
(le kreyon)

Quels crayons? → Hangi kurşun kalemler?
(kel kreyon)

les enfants → çocuklar
(lezanfan)

Quels enfants? → Hangi çocuklar?
(kel anfan)

Quel sözcüğünden sonra gelen ismin tanım sözcüğü, masculin, tekil yada çoğul, ister
feminin tekil - çoğul olsun kaldırılır. Bunların yerine isime uyan quel getirilir.

QUELLE → Hangi
(kel)

«hangi» anlamına gelen quelle, feminin tekil isimlerin önünde yer alır.

örnek

quelle …………? →
hangi ……….?
(kel)

la tablemasa
(la tabl)

Quelle table?hangi masa?
(kel tabl)

La maison → Ev
(la mezon)

Quelle maison? → Hangi ev?
(kel mezon)

l' école → Okul
(lekol)

Quelle école? → Hangi okul?
(kelekol)

Quelle sıfatı, feminin çoğul isimlerle birlikte kullanıldığı zaman, sonuna bir s harfi konarak çoğul yapılır, okunuşu değişmez.


örnek

les fenetres →
pencereler
(le fönetr)

Quelles fenetres? → Hangi pencereler?
(kel fönetr)

les rues → caddeler
(le rü)

Quelles rues? → Hangi caddeler?
(kel rü)

les femmes → kadınlar
(le fam)

Quelles femmes? → Hangi kadınlar?
(kel fam)

Yukarıdaki feminin tekil ve çoğul örneklerden de anlaşılacağı gibi, tekil yada çoğul olsun
isimlerin tanım sözcükleri kalkmış, bunların yerlerine, quelle, yada çoğulu olan quelles gelmiştir.

İlerideki derslerimiz de quel, quels, quelle, quelles soru sıfatının değişik kulanılışlarını göreceğiz.


DE QUELLE COULEUR EST ………? →
Ne renktedir?
(dö kel kulör e)

de quelle couleur est ……? «…….. Ne renktir?» anlamına gelen bir soru kalıbıdır.
Eşyaların ve bitkilerin renklerini sorarken kullanılır. Önce bu soru kalıbındaki sözcükleri Türkçe
karşılıklarıyla birlikte ayrı, ayrı yazalım.

de ……….de
(dö)

quelle ………. →hangi, ne
(kel)

couleur ………. →renk
(kulör)

est …….? ………. →dir?
( e )

Bu kalıptaki, de, quelle ve couleur sözcükleri hiç değişmez. Ancak est sözcüğünden sonra
gelen isim çoğulsa o zaman est yerine sont kullanılır.

örnek

Tekil cümleler

de quelle couleur est ………..?
………. → ne renktedir?
(dö kel kulör e )

le paniersepet
(le panye)

De quelle couleur est le panier? → Sepet ne renktedir?
(dö kel kulör e lö panye)

De quelle couleur est le livre?Kitap ne renktedir?
(dö kel kulör e lö livr)

De quelle couleur est l' arbre? → Ağaç ne renktedir?
(dö kel kulör e larbr)

De quelle couleur est la porte? → Kapı ne renktedir?
(dö kel kulör e la port)

De quelle couleur est la maison? → Ev ne renktedir?
(dö kel kulör e la mezon)

Çoğul cümleler

de quelle couleur sont ……….?
……… → ler, lar ne renktedir?

les oiseaux → kuşlar

De quelle couleur sont les oiseaux? → Kuşlar ne renktedir?

De quelle couleur sont les chiens? → Köpekler ne renktedir?

De quelle couleur sont les tables? → Masalar ne renktedir?

De quelle couleur sont les murs? → Duvarlar ne renktedir?

De quelle couleur sont les taxis? → Taksiler ne renktedir?

UYGULAMA

Bu cümleleri tamamlayınız.

1- De ………… couleur ………….. Les autobus?
2- De quelle couleur ……………. Le mur?
3- De quelle couleur ……………….les arbres?
4- De quelle couleur ……………….la boite?
5- De quelle couleur ………… …………..trains?


DERRİÈRE


«Arkasında» anlamına gelen derrière sözcüğü dans, sur, sous, devant gibi bir edattır.
Cümle içinde kullanılışı da bu edatlar gibidir. Örnekleri inceleyelim.

örnek

derrière ……… → in, ………ın arkasında
la maison → ev
derrière la maison →evin arkasında
derrière l' ecole → okulun arkasında
derrière les arbres → ağaçların arkasında
derrière la table → masanın arkasında
Le taxi est derrrière la maison → Taksi evin arkasındadır
Elle n' est pas derrière l' arbre →O ağacın arkasında değildir
Le dentiste est derrière l' autobus →Dişçi otobüsün arkasındadır
Y a-t- il un livre blanc derrirère la radio? →Radyonun arkasında beyaz bir kitap varmı?
Les arbres vertsne sont pas derrière la maison → Yeşil ağaölar evin arkasında değildir
La chaise bleue est derrière les arbres a table →Mavi sandalye masanın arkasındadır
La maison blanche est derrière les arbres → Beyaz ev ağaçların arkasındadır
Est-ce qu' il est derrière la boutique? → O dükkanın arkasındamıdır?


Not: Fransızca cümlelerin türkçe okunuş biçimleri cümlenin altında parantez içinde verilmiştir
 

Lady Nur

Ne kadar SAYGI o kadar SEVGİ
Vip Üye
10
Katılım
24 Eylül 2020
Konular
811
Mesajlar
3,152
Reaksiyon puanı
1,897
Puanları
113
Cinsiyet
Kadın
Emeklerine sağlık Sabri Bey Teşekkür ederim
 

Masmavi

Administrator
10
Katılım
9 Haziran 2018
Konular
1,336
Mesajlar
5,586
Çözümler
8
Reaksiyon puanı
1,732
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.masmavi.net
Cinsiyet
Erkek
Emekleriniz ve paylaşım için teşekkürler
 

Yorum yapmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın

Yeni bir konu oluşturabilmek veya konulara cevap verebilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir

Hesap oluştur

Forum sitemizde bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapın.

Modem ara yüzüne erişmek için Tüm Marka ve Model Modem Şifreleri konumuza göz atabilirsiniz.
Üst