Kayıt ol

Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi (Ders 16)

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
291
Mesajlar
1,242
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
DERS 16

ÖZET

Bu özet derste 8 - 16 dersler arasında öğretilmiş olan konuları kısaca ve örnrklerle
gözden geçireceğiz. Bu dersi çalışırken de, ilk özet dersin başındaki açıklamaya göre
hareket ediniz.

SÖZCÜKLER

8 - 16. Dersler arasında öğrenilen sözcükleri toplu olarak görebilmeniz için alfabetik
bir düzen içinde veriyoruz. Parantez içindeki rakamlar, o sözcüğün ilk defa geçtiği
dersin numaralarıdır. Gene parantez içindeki (m) ve (f) harflerinin ne anlama gel-
diğini biliyoruz.

Bazı sıfatların yanında, virgülden sonra verilen ekler, o sıfatı feminin yapmak için
kullanılacak eklerdir. Örneğin, vert, e; blanc, he vb. Gibi Bundan başka, feminin
yapılışı düzensiz sıfatların feminin' leri ayrı olarak verilmiştir vieux, vieille gibi.


A

l' Agent (m) →→→ Polis →→→ Ders.(15)
(lajan)
l' avocat (m) →→→ Avukat →→→ Ders. (13)
(lavoka)

B

la balle →→→ Top →→→ Ders. (11)
(la bal)

bleu, e →→→ Mavi →→→ Ders. (15)
(blö)

blanc, he →→→ Beyaz →→→ Ders.(15)
(blan, blanş)

bon, ne →→→ İyi →→→ Ders. (11)
(bon, bon)

la boutique →→→ Dükkan →→→ Ders. (11)
(la butik)

C

le cahier →→→ Defter →→→ Ders. (9)
(lö kaye)

le cheval →→→ At →→→ Ders. (9)
(lö şöval)

combien de →→→ Kaç →→→ Ders. (12)
(conbyen dö)

la couleur →→→ Renk →→→ Ders. (15)
(la klör)


D

dans →→→ İçinde →→→ Ders .(9)
(dan)

le dentiste →→→ Dişçi →→→ Ders. (15)
(lö dentist)

devant →→→ Önünde →→→ Ders. (14)
(dövan)

derriere →→→ Arkasında →→→ Ders. (15)
(deryer)

dix →→→ On →→→ Ders. (10)
(dis)

le docteur →→→ Doktor →→→ Ders. (11)
(lö doktor)

douze →→→ On iki →→→ Ders. (12)
(duz)

E

elle →→→ O →→→ Ders. (13)
(el)

elles →→→ Onlar →→→ Ders. (13)
(el)

es →→→ ……. sin →→→ Ders. (13)
( e )et →→→ Ve →→→ Ders. (10)
( e )


F

la femme →→→ Kadın →→→ Ders. (9)
(la fam)


G

grand, e →→→ Büyük →→→ Ders. (10)
(gran, grand)


H

l' homme (m) →→→ Adam →→→ Ders. (9)
(lom)

l' horloge (f) →→→ Saat →→→ Ders. (11)
(lorloj)

huit →→→ Sekiz →→→ Ders. (9)
(üit)


I

ici →→→ Burada →→→ Ders. (9)
(isi)

l' infirmiere (f) →→→ Hemşire →→→ Ders. (13)
(lenfirmyer)

l' ingenieur (m) →→→ Mühendis →→→ Ders. (13)
(lenjenyör)

İl →→→ O →→→ Ders. (13)
(il)

İls →→→ onlar →→→ Ders. (13)
(il)

J

Je →→→ …… ben →→→ Ders. (13)
(jö)

jeune →→→ Genç →→→ Ders. (12)
(jön)

le jour →→→ Gün →→→ Ders. (15)
(lö jur)

L

Là →→→ orada →→→ Ders. (14)
(la)

le lit →→→ yatak, karyola →→→ Ders (11)
(lö li)


M

mauvais, e →→→ Kötü →→→ Ders. (11)
(move, movez)

merci →→→ Teşekkür ederim →→→ Ders (15)
(mersi)


N

neuf →→→ Dokuz →→→ Ders. (9)
(nöf)

nous →→→ Biz →→→ Ders. (13)
(nu)

nouveau (m) →→→ Yeni →→→ Ders. (10)
(nuvo)

nouvelle (f) →→→ Yeni →→→ Ders. (10)
(nuvel)


O

l'œuf (m) →→→ Yumurta →→→ Ders. (12)
(löf)


onze →→→ On bir →→→ Ders. (11)
(onz)

l' orange (f) →→→ Portokal →→→ Ders. (10)
(loranj)

où →→→ Nerede →→→ Ders. (9)
(u)


P

petit, e →→→ Küçük →→→ Ders. (10)
(pöti, pötit)

la pharmacie →→→ Eczane →→→ Ders. (12)
(la farmasi)

plusieurs →→→ Bir çok →→→ Ders. (12)
(plüzyör)

la pomme →→→ Elme →→→ Ders. (11)
(la pom)

près de →→→ Yanında →→→ Ders. (11)
(pre dö)


Q

quatorze →→→ On dört →→→ Ders. (14)
(katorz)

quel, le →→→ Hangi →→→ Ders. (15)
(kel, kel)

quinze →→→ Onbeş →→→ Ders. (15)
(kenz)

quelques →→→ Birkaç →→→ Ders. (12)
(kelk)


R

la radio →→→ Radyo →→→ Ders. (11)
(la radyo)la règle →→→ Cetvel →→→ Ders. (9)
(la regl)

la rue →→→ Cadde →→→ Ders. (12)
(la rü)


S

seize →→→ On altı →→→ Ders.( 15)
(sez)

sommes →→→ …….. iz →→→ Ders. (13)
(som)

le soldat →→→ Asker →→→ Ders. (14)
(lö solda)

suis →→→ …….im →→→ Ders. (13)
(süi)

sur →→→ Üstünde →→→ Ders. (9)
(sür)

sous →→→ Altında →→→ Ders. (11)
(su)


T

treize →→→ On üç →→→ Ders. (13)
(trez)

le touriste →→→ Turist →→→ Ders. (14)
(lö turist)

tu →→→ Sen →→→ Ders. (13)
(tü)

V

vert, e →→→ Yeşil →→→ Ders .(15)
(ver, vert)
vieux →→→ yaşlı, eski →→→ Ders. (10)
(vyö)
vieil, le →→→ yaşlı, eski →→→ Ders. (10)
(vyey, vyey)
vous →→→ Siz →→→ Ders. (13)
(vu)


DANS, SUR, SOUS, DEVANT, DERRIÈRE

dans, sur, sous, devant, derrıère birer edattır. Bunları örnekleriyle birlikte bir daha
görelim.

DANS «içinde» anlamına gelir.

La femme est dans la chambre →→ Kadın odanın içindedir.
(la fam e dan la şanbr)

Les oranges sont dans le panier→→ Portakallar sepetin içindedir.
(lezoranj son dan lö panye)

Combien d' eleve y A-t- il dans la classe?→→ Sınıfta kaç öğrenci var?

(kombiyen dezelev yatil dan la klas)

İls ne sont pas dans la maison→→ Onlar evde değildir
(il ne son pa dan la mezon)

L'autobus n' est pas dans la rue→→ Otobüs caddede değildir
(lezotobüs ne pa dan la rü)

Les enfants sont dans le jarden→→ Çocuklar bahçededir
(lezanfan son dan lö jarden)


SUR→→ «üstünde» anlamına gelir
(sür)

La serviette est sur la table→→ Çanta masanın üstündedir
(la serviyet e sür la tabl)

Le livre est sur la chaise→→ Kitap sandalyenin üstündedir
(lö livr e sür la şez)

Est-elle sur le cheval?→→ O atın üstündemidir?
(e tel sür lö şöval)

İl n' y a pas d'oiseaux sur l' arbre→→ Ağaçta kuş yoktur
(il niya pa dözuazo sür larbr)

SOUS→→ «altında» anlamına gelir
(su)

Le cahier blanc est sous le livre vert→→ Beyaz defter yeşil kitabın altındadır
(lö kayye blanş e su lö livr ver)

Les oiseaux sont sous l' arbre→→→→ Kuşlar ağacın altındadır
(lezuazo son su larbr)

Y a-t- il un chat sous la table?→→→ Masanın altında bir kedi varmı?
(ya ti l ön şa su la tabl)

İl n' est pas sous le taxi→→→ O taksinin altında değildir

(il ne pa su lö taksi)

DEVANT→→→ «önünde» anlamına gelir.

(dövan)

Je suis devant l'ecole →→→Ben okulun önündeyim
(jö süi dövan le kol)


L' homme n' est pas devant la maison →→→Adam evin önünde değildir

(lom ne pa dövan la mezon)

İl y a des enfants devant l' autobus →→→ Otobüsün önünde çocuklar var
(il ya de z anfan dövan lotobüs)

DERRIÈRE→→→«Arkasında» anlamına gelir. Buradaki «arkasında» sözcüğünün anlamı
(derriyer) temas eder durumda değil, dışında gerisinde oluşu anlatılır.


Les chats sont derrıère le taxi →→→Kediler taksinin arkasındadır
(le şa son derriyer lö taksi)

Combien d' arbres y a-t- il derrıère l' ecole →→→Okulun arkasında kaç ağaç var?

(kombiyen dezabr ya t il derriyer lekol)

İl n' y a pas d' arbres derrıère la maison →→→ Evin arkasında ağaç yoktur

(il ni ya pa de z arbr derriyer la mezon)

Nous sommes derrıère les murs→→→Biz duvarların arkasındayız
(nu som derriyer le mür)

İls ne sont pas derrıère la porte →→→Onlar kapının arkasında değildir
(il ne son pa derriyer la port)

OÙ →→→Où bir soru sözcüğüdür, «nerede» anlamındadır. Fransızca cümlenin başına gelir.
ve onu soru yapar. «yoksa» anlamına gelen ou sözcüğüyle karıştırmayınız.


Où est le professeur →→→Öğretmen nerededir?
(u son lö profesör)

Où sont les oiseaux →→→Kuşlar nerededir?

(u son le z uazo)

Où est le livre →→→Kitap nerededir?
(u e lö livr)

Où sont les femmes →→→Kadınlar nerededir?
(u son le fam)


SAYILAR VE İSİMLER

İsimlerin önüne «iki, üç, beş» gibi sayılar geldiğinde, ismin tanım sözcüğü gerek
(masculin, tekil, çoğul, gerek feminin tekil, çoğul olsun, kalkar, bunun yerine sayı gelir.
Örnekleri inceleyiniz.

İl y a deux chats dans la chambre →→→Oda da iki kedi var
(il ya dö şa dan la şanbr)

Y a-t- il deux femmes dans le taxi →→→Takside iki kadın varmı?
(ya t il dö fam dan lö taksi)

İl y a quinze eleves dans la classe →→→Sınıfta on beş öğrenci var
(il ya kenz elev dan la klas)
İL Y A

«Var, vardır» anlamındaki İl y a üç sözcükten meydana gelir. Basit bir cümle kalıbıdır.
Soru yapmak için Y a-t- il biçimine getirmek yeterlidir. Olumsuz yaparken de y sözcüğünün
önüne ne, a sözcüğünün sonuna pas getirilir.


İl y a des hommes et des femmes dans la rue →→→Cadde de adamlar ve kadınlar vardır
(il ya dezom e de fam dan la rü)

Y a-t- il des crayons verts dans la serviette →→→Çanta da yeşil kurşun kalemler varmı?
(yatil de kreyon ver dan la serviyet)

İl n' y pas de livre sur la table →→→Masanın üstünde kitap yoktur
(il nya pa de livr sür la tabl)

İl n' y pas de chiens dans la rue →→→Cadde de köpekler yok
(il nya pa de şyen dan la rü)


SIFATLAR

Sıfatlar feminin, masculin tekil ve çoğul oluşları bakımından isimlere uyarlar. Niteleme
sıfatları genel olarak isimlerden sonra gelir. Bazı sıfatlar da hem isimden önce hem de isimden
sonra gelir.

örnek

Le petit enfant est derrıère latable →→→Küçük çocuk masanın arkasında dır
(lö pöti anfan e deryer la tabl)

Les chaises blanches sont dans la classe →→→Beyaz sandalyeler sınıftadır
(le şez blanş son dan la klas)

İl y a un livre vert sur la table →→→Masanın üstünde yeşil bir kitap var
(il ya ön livr ver sür la tabl)

Où sont les vieilles femmes?→→→Yaşlı kadınlar nerededir?
(u son le vyey fam)

İl y a de nouvelles boucheries dans la rue →→→Cadde de yeni kasap dükkanları var
(il ya de nuvel buşri dan la rü)

Sıfatları feminin yapmak için, genel olarak o sıfatın sonuna bir e harfi eklemek yeterlidir.
Bazı sıfatlar da şu kurallara göre feminin yapılır.

Sonu c ile biten sıfatları feminin yapmak için o sıfatın sonuna he eklenir.örnek

La table est blanche →→→Masa beyazdır
(la tabl e blanş)

Sonu g ile biten sıfatların feminin' i sonuna ue eklenerek yapılır.

örnek

İl y a une règle longue sur la chaise →→→sandalyenin üstünde uzun bir cetvel var
(il ya ün regl long sür la şez)

Sonu eau ile biten sıfatların feminin' ini yapmak için eau kaldırılır, bunun yerine elle konur.

örnek

C' est un nouveau livre →→→Bu yeni bir kitaptır
(se tön nuvo livr)

La boutique est nouvelle →→→Dükkan yenidir


COMBİEN DE

«Kaç, kaç tane» anlamına gelen bir soru kalıbıdır. Cümlenin başına gelir ve o cümleyi soru yapar.

örnek

Combien de livres y a-t- il sur la table? →→→Masnın üstünde kaç kitap vardır?
(kombyen de livr ya til sür la tabl)


ŞAHIS ZAMİRLERİ

Fransızcada ki şahıs zamirlerinin önemli özelliği, «o» ve «onlar» anlamına gelen il, ils
sözcüklerinin elle, elles gibi feminin' lerinin de bulunmasıdır. İl, ils, elle, elles şahıs zamir-
leri, hem kişilerin, hemde canlı cansız bütün varlıkların yerine kullanıldığı cümlenin anlamından
çıkarılır.

örnek

İl est un avocat →→→O bir avukattır. (şahıs)
(il e s ön avukat)

Elle est une bonne infirmiere →→→O iyi bir hemşiredir. (şahıs)
(el e s ün bon infirmiyer)

İl n' est pas sur la chaise →→→O sandalyenin üstünde değildir (cansız)
(il ne pa sür la şez)

Elle est devant la table →→→O masanın önündedir (hayvan)
(el e dövan la tabl)

İls sont professeurs →→→Onlar öğretmendir. (şahıs)
(il son profesör)

İls ne sont pas dans la rue →→→Onlar cadde de değildir (cansız)
(il ne son pa dan la rü)

İls sont sous les arbres →→→Onlar ağaçların altında dır (hayvan)
(il son su le z arbr)

Elles sont ici →→→Onlar burada dır (şahıs)
(el son isi)

Elles ne sont pas Là →→→Onlar orada değildir (hayvan)

(el ne son pa la)

Elles sont derrıère l' ecole →→→Onlar okulun arkasında dır (cansız)

(el son derriyer lekol)

je, tu, il, (elle), nous, vous, ils (elles) şahıs zamirlerinin suis, suis, es, est, sommes, êtes, sont
çekimli fiil ekleriyle birlikte kullanıldıklarını biliyoruz. Bu çekimli fiil eklerinin önüne gelen
gerek isim gerek özel isim ve şahıs zamiri olsun hepsi özne durumundadırlar.

örnek

je suis avocat →→→ben avukatım
(jö süi avukat)

Tu n' est pas petit→→→Sen küçük değilsin
(tü ne pa pöti)

İl est un bon eleve→→→O iyi bir öğrencidir
(il e s ön bon elev)

Nous sommes des ingenieurs →→→Biz mühendisiz
(nu som de z ingenyör)

Etes-vous Agents →→→Siz polismisiniz? (tekil)
(et vu a gent)

Vous êtes des Agents →→→Siz polissiniz (çoğul)
(vu z et de agent)

Örneklerden de anlaşılacağı gibi vous şahıs zamiri hem tekil hem de çoğul anlamda kullanılır.

Sont-ils dans le jarden →→→Onlar bahçedelermi? ( Veya bahçedemi)? (yukarıdaki cevabın ikiside geçerlidir)


Elles sont derrıère le mur →→→Onlar duvarın arkasında dır
(el son derriyer lö mür)

Sophie et Girard sont dans la maison →→→Sophie ve Girard evdedir
(sofya e girard son dan la mezon)

İls sont dans la maison →→→Onlar evdedir

(il son dan la mezon)


Not: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin altında Mavi renkte verilmiştir.
 
Son düzenleme:

Yorum yapmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın

Yeni bir konu oluşturabilmek veya konulara cevap verebilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir

Hesap oluştur

Forum sitemizde bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapın.

Modem ara yüzüne erişmek için Tüm Marka ve Model Modem Şifreleri konumuza göz atabilirsiniz.
Üst