Kayıt ol

Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi (Ders 17)

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
282
Mesajlar
1,230
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
DERS 17

YENİ SÖZCÜKLER

GRİS (m)→→→ GRİ
(gri)

GRİSE (f)→→→ GRİ → (gris sıfatının feminini)
(griz)

JAUNE→→→ SARI
(jön)

ROUGE→→→ KIRMIZI
(ruj)

NOIR (m)→→→ SİYAH
(nuar) (nuar)

NOIRE (f)→→→ SİYAH (noır sıfatının feminini)
(nuar)

LE BALCON→→→ BALKON
(lö balkon)

FERMÉ (m)→→→ KAPALI
(ferme)

FERMÉE (f)→→→ KAPALI (fermé sıfatının feminini)
(ferme)

LE RIDEAU→→→ PERDE
(lö rido)

DİX-SEPT→→→ ON YEDİ
(dis set)

OUVERT (m)→→→ AÇIK
(uver)

OUVERTE (f)→→→ AÇIK (ouvert sıfatının feminini)
(uvert)

LE TOIT→→→ ÇATI
(lö tua)

LA CHE MINÉE→→→ BACA
(la şömine)

Şimdi yukarıdaki yeni sözcüklerden sırasıyle basit cümleler kuralım.


Le panier GRIS est devant la chaise.→→→ Gri sepet sandalyenin önündedir.
(lö panye gri edevan la şez)

la table est GRISE→→→ Masa gri dir.
(la tabl egri)
Où est le cahier JAUNE ?→→→ Sarı defter nerededir?
(u e lö kaye jön)

İl y a une fleur ROUGE sur la petite table→→→ Küçük masanın üstünde kırmızı bir çiçek var
(il ya ün flör ruj, sür la pöti tabl)

C' est un chapeau NOIR→→→ Bu siyah bir şapkadır
(setön şapo nuar)

İl y a une serviette NOIRE sur la chaise→→→ Sandalyenin üstünde siyah bir çanta var
(ilya ün serviyet nuar sür la şez)

C' est un petit BALCON→→→ Bu küçük bir balkondur
(setön pöti balkon)

Le livre est FERMÉ→→→ Kitap kapalıdır
(lö livr e ferme)

Les fenêtres sont FERMÉEs→→→ Pencereler kapalıdır
(le fenetr son ferme)

İl y a des RIDEAUX blancs sur les fenetres→→→ Pencerelerde beyaz perdeler var
(il ya de rido blan sür le fönetr)

İl y a DIX-SEPT arbres dans le jardin→→→ Bahçede on yedi ağaç var
(il ya dis set arbr dan lö jarden)

Le livre est OUVERT→→→ Kitap açıktır
(lö livr e uver)

Les portes ne sont pas OUVERTEs→→→ Kapılar açık değildir
(le port ne son pa uvert)

De quelle couleur est LE TOIT ?→→→ Çatı ne renk tir?
(dökel klore lö tua)

Combien de CHEMİNÉEs y a-t- il sur la toıt?→→→ Çatının üstünde kaç baca var?
(kombyen de şömine yatil sür la tua)


KONUMUZ

İŞARET SIFATLARI

İşaret sıfatları, insanı, canlı - cansız varlıkları işaret ederek belirten sözcüklerdir. Örneğin, «bu, kitap
bu adam, bu kız, bu kedi» derken, «kitap, adam, kız, kedi» sözcüklerinin önünde yer alan «bu»
sözcüğü bir sıfattır. Türkçede «bu kitaplar, bu adamlar, bu kızlar, bu kediler» gibi isimler çoğul
olsalar bile, işaret sıfatı hiç bir değişikliğe uğramaz.


Fransızca da işaret sıfatları, Türkçe de olduüu gibi isimlerin önünde yer alırlar. Ancak ismin
masculin - tekil olma; masculin - tekil ve sesli harfle ya da h ile başlama, feminin - tekil
olma veya çoğul olma durumlarına göre isme bağlı olarak değişikliğe uğrarlar.

Şimdi bu işaret sıfatlarını ayrı, ayrı görelim.

CE→→→ Bu
(sö)

«Bu» anlamına gelen ce, masculin ve tekil isimlerin önüne gelir. İsmin tanım sözcüğü kalkar
onun yerine ce işaret sıfatı gelir.

örnek

le livre→→→ kitap
(lö livr)

ce livre→→→ bu kitap
(sö livr)

le panier→→→ sepet
(lö panye)

ce panier →→→ bu sepet
(sö panye)

le crayon→→→ kurşun kalem
(lö kreyon)

ce crayon→→→ bu kurşun kalem
(sö kreyon)


CET →→→ Bu
(se)

Ce gibi «bu» anlamına gelir. Aynı şekilde masculin tekil isimlerle kullanılır. Ce den farkı
sesli harfle ya da h ile başlayan isimlerin önünde yer almasıdir. Ulama yapılarak okunur.

l' arbre→→→ ağaç
(larbr)

cet arbre→→→ bu ağaç
(set arbr)

l' article→→→ tanım sözcüğü
(lartik)

cet article→→→ bu tanım sözcüğü
(set artikl)

l' avocat→→→ avukat
(lavukat)

cet avocat→→→ bu avukat
(set avukat)


l' homme→→→ adam
(lom)

cet homme→→→ bu adam
(set hom)


CETTE→→→ Bu
(set)


cette sözcüğü de ce, cet sözcükleri gibi «bu» anlamında dır. cette işaret sıfatı feminin ve
tekil isimlerin önünde yer alır.

örnek

la maison→→→ ev
(lamezon)

cette maison→→→ bu ev
(set mezon)

la porte →→→ kapı
(la port)

cette porte→→→ bu kapı
(set port)

l' horloge→→→ duvar saati
(lorloj)

cette horloge→→→ bu duvar saati
(set lorloj)

l' image→→→ resim
(limaj)

cette image→→→ bu resim
(set imaj)

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi sesli harfle başlayan feminin isimlerin önüne gelen yine
cette sözcüğü gelmektedir.


CES→→→ Bu
(se)

İsim gerek masculin, feminin gerek sesli bir harfle başlasın çoğul olduğu zaman önüne «bu»
anlamına gelen ces gelir.

Örnek

les professeurs→→→ öğretmenler
(le profesör)

ces professeurs→→→ bu öğretmenler
(se profesör)
les toıts→→→ çatılar
(le tua)

ces toits→→→ bu çatılar
(se tua)


les ecoles→→→ okullar
(lekol)

ces ecoles→→→ bu okullar
(sezekol)


Şimdi özellikleriyle öğrendiğimiz ce, cet, cette, ces işaret sıfatlarını birer cümle kalıbıyla
gösterelim.


İçinde işaret sıfatları olan cümle kalıbı.


------------------------------------------------------------------------------------
ce,cet,cette,-----------isim----------------est-------------öteki
ya da ces ------ tekil yada çoğul------yada sont---------sözcükler
------------------------------------------------------------------------------
Ce___________--toit__________est___________noir_______
Cet___________-arbre_________est___________vert________
Cette__________-ecole_________est___________grande______
Ces___________tables________sont___________longues______
---------------------------------------------------------------------------------


UYGULAMA

Bu cümlelerdeki isimlerin önüne işaret sıfatlarından uygun olanını koyunuz.

1- L' autobus n' est pas dans la rue.
2- Les oiseaux sont sur l' arbre.
3- La flle est devant le mur.
4- L' enfant n' est pas dans la chambre.
5- Les fleurs sont blanches.

1- …………………………………………………………………………………………………..
2- ………………………………………………………………………………………………….
3- ………………………………………………………………………………………………..
4- ………………………………………………………………………………………………..
5- ………………………………………………………………………………………………..


İşaret sıfatlarından ce ile ce sont des élèves, ce sont des écoles cümlelerindeki ce sözcü-
ğünü karıştırmayınız. İşaret sıfatı olan ce ile sont sözcüğünün önünde yer alan ce, aynı görün-
mekle birlikte bunlar gerek cinsleri, gerek cümle içindeki görevleri ve yerleri çok farklıdır.
Bunu ilerideki derslerimizde göreceğiz.

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.

Cette fenêtre est ouverte.→→→ bu pencere açıktır.
(set fönetr e uvert)

Cet arbre n' est pas jaune.→→→ bu ağaç sarı değildir.
(set arbr ne pa jön)

Ces pommes sont dans le panier.→→→ bu elmalar sepettedir.
(se pom son dan lö panye)

Ce cheval est gris→→→ bu at gridir.
(seşöval e gri)

Ce toıt est rouge→→→ bu çatı kırmızıdır.
(se tua e ruj)

Cette cheminée n' est pas courte→→→ bu baca kısa değildir.
(set şömine ne pa kur)


SORU CÜMLELERİ

Şimdiye kadar öğrendiğimiz soru cümlesi tiplerini kısaca bir daha gözden geçirelim.

C' est un professeur→→→ Bu bir öğretmendir.
(se t ön profesör)

Ce sont des écoles→→→ Bunlar okuldur.
(se son de z okul)

Où est l' infirmiére?→→→ Hemşire nerededir?
(u e linfirmiyer)

İl y a des eleves dans le jardin→→→ Bahçede öğrenciler var.
(il y a de z elev dan lö jarden)

İl y a cinq livres sur la table→→→ Masanın üstünde beş kitap var.
(il y a senk livr sür la tabl)


Est-il dans la classe?→→→ O sınıftamı?
(e t il dan la klas)

Sommes- nous dans le train?→→→ Biz trendemiyiz?
(som nu dan lö tren)

Est-ce un professeur ?→→→ Bu bir öğretmenmidir?
(e s ön profesör)

Est-ce que ce sont des enfants?→→→ Bunlar çocukmudur?
(eskö se son de z anfan)

Elle est dans la rue→→→ O caddededir
(el e dan la rü)

Y a-t- il des chiens sous les arbres?→→→ Ağaçların altında köpekler varmı?
(ya t il de şiyen su le z arbr)

Combien de livres y a-t- il sur la table?→→→ Masanın üstünde kaç kitap var?
(kombiyen de livr ya t il sür la tabl)

Oui, il est dans la classe→→→ Evet o sınıftadır
(vuiy il e dan la klas)

Vous êtes dans le train→→→ Siz trendesiniz
(vu z et dan lö tren)

Sont-elles devant la maison?→→→ Onlar evin önündemi?
(son t el dövan la mezon)

Est-il un touriste?→→→ O bir turistmi?
(e t il ön turist)


Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, bir cümleyi soru yapmak için, ya cümlenin başına,
est-ce soru kalıbı, yada cümlenin öznesi olan ce, şahıs zamirlerinden herhangi birisi
fiille yer değiştirilmektir.

Où, ve combien de gibi soru kalıpları da cümlenin başına gelince, gene cümlenin öznesiyle
fiili yer değiştirerek cümle soru biçimine girmektedir.


Şimdi de başka bir soru biçimini öğrenelim. Örnekleri inceleyiniz ve bir kaç kere tekrarlayınız.


Le professeur est dans la classe→→→ Öğretmen sınıfta dır
(lö profösör e dan la klas)

Le professeur est-il dans la classe?→→→ öğretmen sınıftamıdır?
(lö profesör e til dan la klas)

Leyla est infirmière→→→ Leyla hemşiredir
(leyla e infirmyer)

Leyla est-elle infirmière?→→→ Leyla hemşiremidir?
(Leyla e t el infirmyer)

Les eleves sont dans le jardin→→→ Öğrenciler bahçededir
(Lezelev son dan lö jarden)

Les élèves sont-ils dans le jardin?→→→ Öğrenciler bahçedemidir?
(lezelev sontil dan lö jardden)

Les femmes sont devant la boutique→→→ Kadınlar dükkanın önündedir.
(le fam son dövan la butik)

Les femmes sont-elles devant la boutique?→→→ Kadınlar dükkanın önündemidir?
(le fam son t el dövan la butik)Yukarıdaki örneklerde dikkat edilecek başlıca iki nokta var.

Birincisi; cümleyi soru biçimine sokarken isim gene cümlenin başında kalmaktadır.


İkincisi; est yada sont sözcüklerinden sonra cümlenin başındaki ismin masculin - tekil
feminin - tekil, masculin - çoğul, feminin - çoğul oluşlarına uygun şahıs zamirleri gelmek-
te, bu şahıs zamirleriyle isim arasında bir birleştirme çizgisi (-) girmektedir.UYGULAMA

Bu cümlelerin başındaki isimleri kaldırmadan, cümleleri soru yapınız.

soru
1- Les filles sont devant l' école
2- Hasan est un bon élève
3- L' arbre est vert
4- Les docteurs sont dans le train
5- Les dentistes sont devant les autobus
6- La table est grande et longue
7- Le chat est dans la chambre
8- Les chaises sont jaunes

cevap
1- ………………………………………………………………………………….
2- ………………………………………………………………………………….
3- ………………………………………………………………………………….
4- ………………………………………………………………………………….
5- ………………………………………………………………………………….
6- …………………………………………………………………………………
7- ………………………………………………………………………………….
8- ………………………………………………………………………………….


Şimdi bu soru tipini bir de kalıp biçiminde görelim.

Soru cümlesi kalıbı
____________________________________________________________________________

isim ------------ est yada-------- isme uygun------------- öteki sözcük grupları
tekil - çoğul -------- sont---------- şahıs zamiri ------------ yada sıfat
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Les maisons_______sont__________ -elles_____________grandes?_________________
L'image__________est___________ -elle sur le mur ___
L'enfant __est __ -il _sous l'arbre _
Les trains sont -ils ____________--Longs? ___________________Burada bir başka nokta da okunuşla ilgilidir. Cümlelerin içinde geçen est-il, (etil) est-elle (etel)
sont-ils, (sontil) sont-elles (sontel) gibi sözcükler, ulama yapılarak okunur.


Not: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin altında parantez Mavi renkte verilmiştir.
 

Lady Nur

Ne kadar SAYGI o kadar SEVGİ
Vip Üye
10
Katılım
24 Eylül 2020
Konular
811
Mesajlar
3,152
Reaksiyon puanı
1,897
Puanları
113
Cinsiyet
Kadın
Emeklerine sağlıkkk ,paylaşıma Teşekkür ederim...
 

Masmavi

Administrator
10
Katılım
9 Haziran 2018
Konular
1,336
Mesajlar
5,586
Çözümler
8
Reaksiyon puanı
1,732
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.masmavi.net
Cinsiyet
Erkek
Satır satır bu eğitimleri paylaştığınız için teşekkür ederim emeklerinize ve yüreğinize sağlık
 

Yorum yapmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın

Yeni bir konu oluşturabilmek veya konulara cevap verebilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir

Hesap oluştur

Forum sitemizde bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapın.

Flatcast radyolarına port açarken ihtiyacınız olan port numarası: 40123
Üst