Kayıt ol

Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi (Ders 18)

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
282
Mesajlar
1,230
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
ErkekDERS - 18

YENİ SÖZCÜKLER

LE TABLEAU→ YAZI TAHTASI
(lö tablo)

AUJOURD'HUI→ BUGÜN
(ojurdüi)

VENDREDI→ CUMA
(vandrödi)

LUNDI→ PAZARTESİ
(löndi)

LA CARTE→ HARİTA
(la kart)

DIMANCHE→ PAZAR
(dimanj)

JEUDI→ PERŞEMBE
(jödi)

MERCREDİ→ ÇARŞAMBA
(merkrödi)

MARDI→ SALI
(mardi)

SAMEDI→ CUMARTESİ
(samdi)

LE PUPITRE→ SIRA
(lö püpitr)

LA SEMAINE→ HAFTA
(la sömen)

LA CLASSE→ SINIF
(la klas)


KONUMUZ

HAFTANIN GÜNLERİ

Haftanın günlerini sırayla bir daha tekrarlayalım.


lundi→ Pazartesi
(löndi)

mardi→ Salı
(mardi)

mercredi→ Çarşamba
(merkrödi)

jeudi→ Perşembe
(jödi)

vendredi→ Cuma
(vandrödi)

samedi→ Cumartesi
(samdi)

dimanche→ Pazar
(dimanj)


Şimdi yukarıdaki yeni sözcüklerden sırasıyla basit cümleler kuralım.


LE TABLEAU est sur le mur→ Yazı tahtası duvardadır
(la tabl e sür lö mür)

AUJOURD' HUİ, il est dans la maison→ Bu gün o evdedir
(ojurdüi il e dan la mezon)

Aujourd' hui, c' est VENDREDI→ Bu gün cumadır
(ojurdüi se vandrödi)

Aujourd' hui, c' est LUNDI→ Bu gün pazartesidir
(ojurdüi se löndi)

İl y a une CARTE près du tableau→ Yazı tahtasının yanında bir harita vardır
(il y a ün kart pre dü tablo)

Aujourd' hui, c' est DIMANCHE→ Bu gün pazardır
(ojurdüi se dimanj)

Aujourd' hui, c' est JEUDI→ Bu gün perşembedir
(ojurdüi se jödi)

Aujourd' hui, est-ce MERCREDI?→ Bu gün çarşambamı?
(ojurdüi e se merkrödi)


Aujourd' hui, c' est MARDI→ Bu gün salıdır
(ojurdüi se mardi)

Aujourd' hui, est-ce SAMEDI? → Bu gün Cumartesi mi?
(ojurdüi e se samdi)

İl y a plusieurs PUPİTREs dans la classe→ Sınıfta bir çok sıra var
(il y a plüsör pupitr dan la klas)

Combien de jours y a-t- il dans une SEMAINE→ Bir haftada kaç gün vardır?
(kombien de jur y a t il dan ün sömen)

C' est une CLASSE→ Bu bir sınıftır
(se t ün klas)


Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.


Combien de jours y a-t- il dans une semaine?→ Bir haftada kaç gün var
(kombyen de jur yatil dan ün sömen)

İl ya sept jours dans une semaine→ Bir hafta da yedi gün vardır
(il ya set jur dan ün sömen)

Aujourd' huı, c' est lundi→ Bu gün pazartesidir
(ojurdüi se löndi)

Y a-t- il quatorze jours dans deux semaines?→ iki hafta da on dört gün varmı?
(yatil katorz jur dan dö sömen)

Aujourd' huı, ce ne pas dimanche→ Bu gün Pazar değildir
(ojurdüi se ne pa dimanj)


Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, haftanın günlerinin karşılığı olan Fransızca sözcükler le, la gibi tanım sözcükleri almamışlardır. Haftanın günlerini bildiren sözcüklerin önüne
le getirilerek kullanıldıkları zaman, «Cuma günleri, Pazar günleri» gibi genel bir anlam ifade
ederler. Haftanın günlerinin bütün sözcükleri masculin' dir.örnek cümleleri inceleyiniz.


Le dimanche, il n'y a pas d' ecole→ Pazar günleri okul yoktur
(lö dimanj il nya pa dezokol)

Le lundi, nous sommes dans la classe→ Pazartesi günleri sınıftayız
(lö lundi nu som dan la klas)

Le samedi, Hasan n' est pas dans la maison→ Cumartesi günleri Hasan evde değildir
(lö samdi Hasan ne pa dan la mezon)

Le mercredi, je ne suis pas dans l' ecole→ Çarşamba günleri okulda değilim
(lö merkrödi jö ne süi pa dan lekol)

Le mardi, nous ne sommes pasdans la boutique→ Salı günleri dükkanda değiliz
(lö mardi nu ne som pa dan la butik)

Le jeudi, es-tu dans le jardin? → Perşembe günleri bahçedemisin?
(lö jödi e tü dan lö jarden)

Le dimanche, nous sommes sous les arbres→ Pazar günleri ağaçların altındayız
(lö dimanj nu som su lez arbr)

Le lundi, ils sont dans l' ecole→ Pazartesi günleri onlar okuldadır
(lö löndi il son dan lekol)


QUİ→→ KİM
(ki)

Où, combien gibi bir soru sözcüğü olan qui «kim» anlamına gelir. Cümle içindeki yeri
öteki soru sözcüklerinde olduğu gibidir.


Qù' est-ce que c' est?→ Bu nedir?
(kesköse)

C' est une porte→ bu bir kapıdır
(setün port)

Où êtes-vous?→ Siz neredesiniz?

(u et vu)


Je suis dans le jardin→ Ben bahçedeyim
(jö süi dan lö jarden)


Qui êtes-vous?→ Siz kimsiniz?

(ki et vu)


Je suis professeur→ Be öğretmenim
(jö süi profesör)


Qui es-tu?→ Sen kimsin?

(ki e tü)

Je suis un élève→ Ben bir öğrenciyim
(jö süi ön elev)


Qui est-ce?→ Bu kimdir?

(ki es se)


C' est une femme→ Bu bir kadındır
(setün fam)


Qui est-ce dans le taxi?→ Kim taksidedir?

(ki es dan lö taksi)


Hasan est dans le taxi→ Hasan taksidedir
Hasan e dan lö taksi)RAKAMLAR

Fransızca da 1' den 16' ya kadar rakamları tekrarlayalım.

un→ bir

(ön)

deux→ iki

(dö)

trois→ üç

(trua)

quatre→ dört

(katr)

cinq→ beş

(senk)

six→ altı

(sis)

sept→ yedi

(set)

huit→ sekiz

(üit)

neuf→ dokuz

(nöf)

dix→ on
(dis)

onze→ on bir

(onz)

douze→ on iki

(duz)

treize→ on üç

(trez)

quatorze→ on dört

(katorz)

quinze→ on beş

(kenz)

seize→ on altı
(sez)


17' den başlayarak, 19' a kadar olan on rakamına eklenerek söylenir. Ve iki rakam arasın
çizgi konur.

dix-sept→ on yedi

(disset)

dix-huit→ on sekiz

(dizüit)

dix-neuf→ on dokuz
(diznöf)UYGULAMA

Haftanın günleri, qui ve sayılatla ilgili olan bu sözcük ve cümleleri tamamlayınız.

1- Aujourd' hui, …………….. Dimanche

2- …………….. Est- ………. ……….?

3- dix- …………..

4- ……………êtes-vous?

5- Qui es …………?

6- ………….- neuf

7- dix - …………

8- …………. C' …………. Samedi
OKUMA PARÇASI

Fransızca----------------------------------Türkçe

UN JARDİN ------------------------------- BİR BAHÇE
(Bir bahçe)

İl y a une maison et un jardin sur Resimde bir ev ve bir bahçe var
l' image. La maison est grande. İl y a dır. Ev büyüktür. On iki pencere
douze fenêtres. Ces fenêtres sont var. Bu pencereler büyüktür.
grandes.

La porte ouverte. Elle n' est pas Kapı açıktır. O küçük bir kapı de-
une petite porte. Les fenêtres sont ğildir. Pencereler kapalıdır.
fermées. İl n'y a pas de rideaux sur Pencerelerde perde yoktur.
les fenêtres.Le balcon est petit. İl y a une femme. Balkon küçüktür. Balkonda bir ka-
dans le balcon. Elle n' est pas vieille. dın var. O yaşlı değildir.

İl y a deux cheminées sur le toit. Çatı da iki baca var. Onlar büyük-
Elles sont grandes. İl y a des arbres tür. Bahçede yaşlı ağaçlar var.
vieux dans le jardin. İl y a un petit Evin yanında küçük bir ağaç var.
arbre près de la maison.

Les fleurs sont près du petit arbre. Çiçekler küçük ağacın yanında dır.
Ces fleurs sont rouges et jaunes. Bu çiçekler kırmızı ve sarı dır.

İl y a cinq enfants et deux filles Bahçede beş erkek ve iki kız ço-
dans le jardin cuğu var.

İl y a une balle. Cette balle n' est Bir top var. Bu top küçük değildir.
pas petite, elle est grande. La tab- o büyüktür. Masa ve sandalyeler
le et les chaises sont sous le grand büyük ağacın altında dır. Köpek ço-
arbre. Le chien est près des en- cukların yanında dır.
fants.


Sorular ve cevaplar.

Sorular----------------------------------Cevaplar

Combien de fenêtres y a-t- il ? İl y a douze fenêtres
kaç pencere var? on iki pencere var.

Est-ce que la porte est ouverte ou femme? Elle est ouverte
Kapı açıkmı yoksa kapalımıdır? O açıktır

De quelle couleur sont les fleurs? Elles sont rouges et jaunes
Çiçekler ne renktir? Onlar kırmızı ve sarıdır.

Combien de chaises y a-t- il sous le grande arbre? İl y a trois chaises sous le grand arbre
Büyük ağacın altında kaç sandalye var? Büyük ağacın altında üç sandalye var.

Est-ce que la balle est petite ou grande? Elle est grande
Top büyükmü, yoksa küçükmüdür? O büyüktür.


Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin altında parantez içinde mavi renkte verilmiştir.
 

Masmavi

Administrator
10
Katılım
9 Haziran 2018
Konular
1,336
Mesajlar
5,586
Çözümler
8
Reaksiyon puanı
1,732
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.masmavi.net
Cinsiyet
Erkek
Değerli emekleriniz ve paylaşım için teşekkürler.
 

Lady Nur

Ne kadar SAYGI o kadar SEVGİ
Vip Üye
10
Katılım
24 Eylül 2020
Konular
811
Mesajlar
3,152
Reaksiyon puanı
1,897
Puanları
113
Cinsiyet
Kadın
Emeklerine sağlık Sabri bey muhteşem bir iş çıkarıyorsunuz.
 

DeLaL.33

Adalet yasam Tarzimdir
Vip Üye
10
Katılım
23 Eylül 2020
Konular
268
Mesajlar
2,640
Reaksiyon puanı
1,050
Puanları
113
Konum
Mersin
Web sitesi
www.masmavi.net
Cinsiyet
Erkek
Değerli Emeklerine Ellerine sağlık Sabrı Hocam Güzel bir çalışma olmuş Paylaşım için Teşekkürler
 

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
282
Mesajlar
1,230
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim Ferudun, ellerinize sağlık..
 

Yorum yapmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın

Yeni bir konu oluşturabilmek veya konulara cevap verebilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir

Hesap oluştur

Forum sitemizde bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapın.

Flatcast radyolarına port açarken ihtiyacınız olan port numarası: 40123
Üst