Kayıt ol

Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi (Ders 20)

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
282
Mesajlar
1,230
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek

DERS 20

YENİ SÖZCÜKLER

TES → SENİN…….LERİN…….LARIN
(te)

LA TASSE → FİNCAN
(la tas)

VOS →SİZİN……LERİNİZ……LARINIZ
(vo)

LE CAFÉ → KAHVE
(lö kafe)

LEURS → ONLARIN…..LERİ…….LARI
(lör)

LA LETRE → MEKTUP
(la letr)

MES → BENİM…..LERİM……LARIM
(me)

LE FILS → OĞUL
(lö fis)

SES → ONUN…..LERİ…..LARI
(se)

NOS → BİZİM……LERİMİZ…..LARIMIZ
(no)

VINGT → YİRMİ
(ven)


Şimdi, yukarıdaki sözcüklerden sırasıyla basit cümleler kuralım.

TES livres sont sur la petite table → Senin kitapların küçük masnın üstündedir
(te livr son sür la pöti tabl)

C' est une TASSE → Bu bir fincandır
(se tün tas)

VOS crayons sont sur la serviette noire → Sizin kurşun kalemleriniz siyah çantanın üstündedir
(vo kreyon son sür la serviyet nuar)

İl n' ya pas de CAFÉ dans la tasse → Fincanda kahve yoktur
(ilnya pa de kafe dan la tas)

LEURS cahiers sont grands → Onların defterleri büyüktür
(lör kayye son grand)

Est-ce une LETRE? → Bu bir mektupmudur?
(es ün letr)

MES sœurs sont devant la porte → Benim kız kardeşlerim kapının önündedir
(me sör son devan la port)

mon FİLS est derriere le taxi → Benim oğlum taksinin arkasındadır
(mon fis e deryer lö taksi)SES cahiers sont dans sa serviette → Onun defterleri çantasındadır
(se kayye son dan sa serviyet)

NOS professeurs sont devant l' ecole → Bizim öğretmenlerimiz okulun önündedir
(no profesör son devan lekol)

İl y a VİNGT maisons blanches dans cette rue → Bu cadde de yirmi beyaz ev var
(il ya ven mezon blanş dan set rü)


KONUMUZ

İYELİK SIFATLARI (devam)

Masculin- tekil ve feminin- tekil isimlerin önünde yer alan mon, ton, son; ma, ta, sa bunların her
ikisiyle de hiç bir değişikliğe uğramadankullanılan notre, votre ve leur iyelik sıfatlarını biliyoruz.
İyelik sıfatlarının çoğulları, tekil iyelik sıfatlarının kullanılışı gibidir. Çoğul iyelik sıfatlarını kullanmak için
ismin masculin ya da feminin oluşu değil, çoğul olması önemlidir.

Örnekleri inceleyiniz.

mes → benim……lerim……larım
(me)

Les chats → kediler
(le şa)

mes chats → benim kedilerim
(me şa)


tes → senin……lerin…….ların
(te)

les professeurs → öğretmenler
(le profesör)

tes professeurs → senin öğretmenlerin
(te profesör)


ses → onun……leri…….ları
(se)

les maisons → evler
(le mezon)

ses maisons → onun evleri
(se mezon)

nos → bizim……lerimiz……larımız
(no)

les élèves → öğrenciler
(lezelev)

nos élèves → bizim öğrencilerimiz
(nozelev)


vos → sizin…..leriniz….larınız
(vo)

les serviettes → çantalar
(le serviyet)

vos serviettes → sizin çantalarınız
(vo serviyet)


leurs → onların……leri……..ları
(lör)

les classes → sınıflar
(le klas)

leurs classes → onların sınıfları
(lör klas)


Örneklerde de görülebileceği gibi bazı noktaları açıklayalım.


Birincisi; çoğul iyelik sıfatlarında masculin ve feminin ayırımı yoktur.

İkincisi; tekillerde olduğu gibi ismin önündeki tanım sözcüğü kalkmakta bunun yerine iyelik sıfatlarının
uygun olanı gelmektedir.

Üçüncüsü; Türkçe de «benim, senin, onun, bizim, sizin, onların» sözcükleri tekil, buna karşılık isimler
hem, «ler, lar» çoğul eklerini almakta, ayrıca bir de «larım, ların, ları, larımız, larınız, ları»
ya da ses uyumuna göre, «lerim, lerin, leri, lerimiz, leriniz, leri» gibi bu isimlerin sonlarına
ekler katılmaktadır. Oysa Fransızca da böyle bir durum yoktur.

Şimdi iyelik sıfatlarının masculin- tekil, feminin tekillerini ve her ikisininde çoğullarını kalıp halinde
görelim.Masculin-tekil _ feminin-tekil _ çoğul

mon __ _ __ ma _ mes
ton __ ta___ ___ tes
son _ sa ______ ses

notre __ notre______ nos
votr________ votre______ __ vos
leur________ leur_________ leurs

Bu cümlelerdeki iyelik sıfatlarını inceleyiniz.

Où sont mes cahiers? → Benim defterlerim nerededir?
(u son me kaye)

İl y a plusieurs images dans mes livres → Benim kitaplarımda bir çok resim var
(il ya plüzyer imaj dan me livr)

Nos règles sont sur la table → Bizim cetvellerimiz masanın üstündedir
(no regl son sür la tabl)

Vos classes ne sont pas grandes → Sizin sınıflarınız büyük değildir
(vo klas ne son pa grand)

Où est votre professeur? → Sizin öğretmeniniz nerededir?
(U e votr profesör)

İl y a une chaise dans ma chambre → Benim odamda bir sandalye var
(il ya ün şez dan ma şanbr)

Notre autobus est bleu → Bizim otobüsümüz mavidir
(notr otobüs e blö)

De quelle couleur sont vos oiseaux → Sizin kuşlarınız ne renktir?
(dö kel klor son vozuazo)

Y a-t- il une grande table dans leurs maisons? → Onların evlerinde büyük bir masa varmı?
(y a til ün grand tabl dan le mezon)

Leurs chapeaux sont sur le mur → Onların şapkaları duvardadır
(lör şapo son su lö mür)

Mon lit est près de la fenêtre → Benim yatağım pencerenin yanındadır
(mon li e pre dö la fönetr)

Où est sont frère? → Onun erkek kardeşi nerededir?
(U e son fre)

Leurs tables sont près de la fenêtre → Onların masaları pencerenin yanındadır
(lör tabl son pre dö la fönetr)

Nos livres sont sur le lit → Bizim kitaplarımız yatağın üstündedir
(no livr son su lö li)


İyelik sıfatlarından masculin- tekil mon, ton, son sözcüklerinin bir özelliği daha vardır;

Gerek masculin-tekil gerek feminin-tekil olsun sesli bir harfle ya da h harfiyle başlayan isimlerin
önünde yer alırlar. Bunun nedeni, söylenmesi daha kolay ve kulağa hoş gelmesidir.


Mon image est sur le mur → Benim resmim duvardadır
Ton hologe est petite → Senin duvar saatin küçüktür
Son oiseau est rouge → Onun kuşu kırmızıdır
UYGULAMA

Bu cümleleri Fransızcaya çeviriniz.

1-Benim öğretmenlerim okulda değildir
2-Bizim erkek kardeşlerimiz bahçededir
3-Onların babaları doktordur
4-Onun odalarının duvarlarında resimler varmı?
5-Sizin çocuklarınız nerededir?

OKUMA PARÇASI OKUMA PARÇASI

(Fransızca) (Türkçe)

UNE CLASSE (bir sınıf) BİR SINIF

Aujourd' hui, c' est lundi. Le pro- Bu gün pazartesidir. Öğretmen ve
fesseur et les élèves sont dans la öğrenciler sınıftadır
classe.

Le professeur est un jeune homme. Öğretmen genç bir adamdır. Onun
Son nom est Guérbois. İl est près ismi Guérbois' tir. O yazı tahtası-
du tableau. nın yanındadır.

Les élèves sont devant le professeur. Öğrenciler öğretmenin önündedir.
Leurs cahiers et leurs livres sont sur Onların defterleri ve kitapları sı-
les pupitres. İl y a un petit ilvre devant raların üstündedir. Kızın önünde
la fille. Sa serviette est sous le küçük bir kitap vardır. Onun çan-
pupitres. tası sıranın altındadır.

İL y a une carte près du tableau. Yazı tahtasının yanında bir harita
L' image est sur le mur et elle est var. Resim duvardadır ve o pen-
près de la venêtre. Les portes et les cerenin yanındadır. Kapılar ve pen-
fenêtres sont fermées. cereler kapalıdır.
Sorular ve cevapları

sorular ------------------------------------------------------------ cevaplar

Où sont les élèves?------------------------------------------------- İls sont dans la classe
Öğrenciler nerededir? ------------------------------------------------ Onlar sınıftadır

Où est le professeur?------------------------------------------------- İl est dans la classe
Öğretmen nerededir? ------------------------------------------------ O sınıftadır

Les élèves sont-ils devant le professeur?--------------------- Oui, ils sont devant le professeur
Öğrenciler öğretmenin önündemidir? ------------------------- Evet, onlar öğretmenin önündedir

Le professeur est-il devant ou derriere les élèves?-------- İl est devant les élèves
Öğretmen öğrencilerin önündemi yoksa arkasındamıdır?----- O, öğrencilerin önündedir

Combien de livres y a-t-il devant la fille?-------------------- İl y a un livre devant la fille
Kızın önünde kaç kitap var? ---------------------------------- Kızın öninde bir kitap var

Le livre est-il petit ou grand?-------------------------------------- İl est petit
Kitap küçükmü yoksa büyükmüdür? -------------------------------- O küçüktür

Où sont les cahiers des élèves?---------------------------------- ls sont sur les pupitres
Öğrencilerin defterleri nerdedir? --------------------------------- Onlar sıraların üstündedir

Aujourd' hui, est-ce lundi ou jeudi?------------------------------- Aujourd' hui, c' est lındi
Bu gün pazartesimi yoksa perşmbemidir? ------------------------ Bu gün pazartesidir


Not: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin önünde ve altında, parantez içinde Mavi renkte verilmiştir.
 
Son düzenleme:

Masmavi

Administrator
10
Katılım
9 Haziran 2018
Konular
1,336
Mesajlar
5,586
Çözümler
8
Reaksiyon puanı
1,732
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.masmavi.net
Cinsiyet
Erkek
Değerli emekleriniz için teşekkürler
 

Yorum yapmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın

Yeni bir konu oluşturabilmek veya konulara cevap verebilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir

Hesap oluştur

Forum sitemizde bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapın.

Flatcast radyolarına port açarken ihtiyacınız olan port numarası: 40123
Üst