Kayıt ol

Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi (Ders 22)

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
291
Mesajlar
1,242
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
DERS - 22

YENİ SÖZCÜKLER

LA SALLE→→SALON, ODA
(la sal)

HAUT--(m)→→YÜKSEK (masculin)
(o)

LE SÉJOUR→→OTURMA (bir yerde oturma)
(lö sejur)

LA REVUE→→DERGİ
(la rövü)

HAUTE--(feminin)→→YÜKSEK (feminin)
(ot)

VİNG-DEUX→→YİRMİ İKİ
(vendö)

BRUN--(masculin)→→KAHVERENGİ, ESMER (insanlar için)
(brön)

LE CANİF→→ÇAKI
(lö kanif)

BRUNE--(feminin)→→KAHVERENGİ, ESMER (insanlar için)
(brün)

Şimdi yukarıdaki sözcüklerden sırasıyla basit cümleler kuralım.


İl y a quatre chaises et une grande table dans cette salle cette SALLE

(ilya katr şez e ün grand tabl dan set sal)
Bu salonda dört sandalye ve büyük bir masa var.Cet arbre est HAUT→→Bu ağaç yüksektir.
(set arbr et o )

C' est une salle de SÉJOUR→→Bu bir oturma odasıdır.
(set ün sal de sejur)

LA REVUE est sur la seriette→→ Dergi çantanın üstündedir.
(la revü e sür la serviyet)La cheminée est-elle HAUTE ?→→ Baca yüksekmi ?
(la şömine e tel ot)

İl n' y a pas de crayon BRUN ici.→→Burada kahverengi kurşun kalem yoktur
(il nya pa de kreyon brön isi)

Le CANİF est sur la petite table→→Çakı küçük masanın üstündedir.
(lö kanif e sür la pöti tabl)

İl y a une fille BRUNE devant la porte→→Kapının önünde esmer bir kız var.
(il y a ün fiy brün dövan la port)


KONUMUZ.

FİİLLER (devam)

Avoir fiilinin şimdiki zaman olumlu biçimini biliyoruz. Bunu bir defa daha tekrarlayalım.

J' ai un bon livre→→Benim iyi bir kitabım var.
(je a ön bon livr)

Tu as un vieux lit.→→Senin eski bir yatağın var.
(tü a ön vyey li)

Leyla a un chat.→→Leylanın bir kedisi var.
(Leyla a ön şa)

İl a un chapeau brun.→→Onun kahverengi bir şapkası var.
(il a ön şapo brön)

Nous avons un oiseau.→→Bizim bir kuşumuz var.
(nuzavon ön uazo)

Vous avez des fleurs.→→Sizin çiçekleriniz var.
(vuzave de flör)

İls ont une maison.→→Onların bir evi var.
(ilson ün mezon)

Les filles ont des livres.→→Kızların kitapları var.
(le fiy on de livr)


Şimdi avoir fiilinin önce soru, sonra da olumsuz biçimlerini görelim.


AVOİR FİİLİNİN SORU BİÇİMİ

Avoir fiilinin soru biçimi de être fiilininki gibi başlıca iki yolla yapılır. Est ce que ve yer değiştirerek
Fakat genel olarak birinci ve üçüncü çoğul şahıslar, est ce que ile öteki şahıslar ise yer değiştirerek
yapılır. Geçmiş derslerimizde de öğrendiğimiz gibi bu iki soru biçimi arasında her hangi bir anlam farkı
yoktur.

örnek

J' ai une carte grande.→→Benim büyük bir haritam var.
(je a kart grand)

Est-ce que j' ai une carte grande?→→ Benim büyük bir haritam varmı?
(eskö je a kart grand)

Tu as une petite balle.→→Senin küçük bir topun var.
(tü a ün pöti bal)

As-tu une petite balle?→→Senin küçük bir topun varmı?
(a tü ün pöti bal)
İl a un pupitre brun.→→Onun kahverengi bir sırası var.
(il a ön pupitr brön)

A-t- il un pupitre brun?→→Onun kahverengi bir sırası varmı?
(a-t-il ön pupitr brön)


Burada yer değiştirerek soru yaparken, söylenmesi kolay olsun ve
kulağa daha hoş gelsin diye, a ile il sözcükleri arasına bir t harfi girer.
Bu harf anlam bakımından hiç bir şeyi değiştirmez. Yalnız okunuş içindir.Nous avons des jardins→→Bizim bahçelerimiz var.
(nuzavon de jardin)

Avons-nous des jardins?→→Bizim bahçelerimiz varmı?
(avon-nu de jardin)

Vus avez des fleurs rouges→→Sizin kırmızı çiçekleriniz var.
(vu-zave de flör ruj)

Avez-vous des fleurs rouges?→→Sizin kırmızı çiçekleriniz varmı?
(ave-vu de flör ruj)

İls ont deux filles et un fils.→→Onların iki kızı ve bir oğlu var
(il-z-on de fiy e-s-ön fiy)

Est-ce qu' ils ont deux filles et un fils?→→Onların iki kızı ve bir oğlu varmı?
(es-k-il on dö fiy e-s-ön fiy)

Les élèves ont un pupitre haut.→→Öğrencilerin yüksek bir sırası var
(le-z- elev on ön pupitr ot)

Les élèves ont-ils un pupitre haut?→→Öğrencilerin yüksek bir sırası varmı?
(lez-z- elev on-t- il ön pupitr ot)

Les femmes ont de petits enfants→→ Kadınların küçük öocukları var
(le fem on de on de pöti anfan)

Les femmes ont-elles de petits enfants?→→Kadınların küçük öocukları varmı?
(le fem on-t- el de pöti anfan)Avoir fiilinin soru biçimini bir defa daha tekrarlayalım.


avoir fiilinin soru biçimi.Est-ce que--------- Jai -----------une ----------grande ------maison?
----------------------- As------------ -tu------------- des----------- livre?
-----------------------A------------- -t- il------------ un ----------- chat blanc?
Hasan------------- a-------------- -t- elle----------un----------- crayon jaune?
---------------------A--------------- -t- elle-----------une---------- fille
Leyla-------------a --------------- -t- il ----------------------------frère brun?
Avons -nous des chapeaux?
Avez -vous une revue?
Est-ce qu ' ils ont des boutiques?

Les hommes ont -ils des serviettes?
ont -elles des chiens?
Tes sœurs ont -elles des chaises?Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi cümlenin öznesi durumundaki ismi kaldırmadan, o ismin cinsine te- killiğine ve çoğulluğuna uygun şahıs zamirleri getirilerek, fiille şahıs zamiri arasında bir çizgi (-) konulana- rak soru yapıldığını biliyoruz. Birinci tekil ve üçüncü çoğul şahıslarda şahıs zamirleri yerine isim geldiği zaman, cümle bu şekilde soru yapılır. Özellikle konuşma dilinde bu soru tipi çok kullanılır.

Bu durum yalnız avoir fiiline özgü değildir. İlerdeki derslerimizde öğreneceğimiz bütün fiillerin
kullanılışında geçerli bir kuraldır. Bu önemli noktayı unutmayınız.


AVOİR FİİLİNİN OLUMSUZ BİÇİMİ

Bu fiilin şimdiki zamanını olumsuz yapmak için genel olarak o fiilin önüne
ne ve sonuna pas getirilir. Bunu être fiilinde gördük.

Avoir fiilini olumsuz yapmak için de; ai, as, a, avons, avez, ont sözcüklerinin önüne ne sonuna pas getirilir. Ancak avoir fiilinin olumsuz biçiminde, pas dan sonra gelen ismin masculin- feminin' liğine ve tekilliğine, çoğulluğuna bakılmadan tanım sözcükleri kalkar, önüne de gelir. İsimler gerek insan gerek canlı- cansız varlıklar olsun bu kuralı değiştirmez. Örnekleri inceleyerek tekrarlayınız.

örnek:

J' ai une revue→→ Benim bir dergim var

Je n' ai pas de revue→→Benim bir dergim yok
(jö ne pa de rövü)

Tu as un petit frère→→Senin küçük bir erkek kardeşin var

Tu n' as pas de petit frère →→Senin küçük bir erkek kardeşin yok
(tü napa de pöti frer)

İl a deux sœurs→→ Onuniki kız kardeşi var

İl n' a pas deux sœurs→→Onun iki kız kardeşi yok
(il na pa dö sör)

Hasan a des crayons→→Hasan' ın kurşun kalemleri var

Hasan n' a pas de crayons→→Hasan' ın kurşun kalemleri yok
(Hasan napadö kreyon)

Elle a un vieux lit→→Onun eski bir yatağı var

Elle n' a pas de vieux lit→→ Onun eski bir yatağı yok
(el na pa dö vyö li)

Leyla a un chien grand→→Leylanın büyük bir köpeği var

Leyla n' a pas de chien grand→→Leylanın büyük bir köpeği yok
(Leyla na pa dö şyen gran)Nous avons deux chiens→→Bizim iki köpeğimiz var

Nous avons un chien→→Bizim bir köpeğimiz var
(nuzavon ön şyen)

Vous avez des balles→→Sizin toplarınız var

Vous n' avez pas de balles →→Sizin toplarınız yok
(vu nave pa dö bal)

İls ont des chambres→→Onların odaları var

İls n' ont pas de chambres →→Onların odaları yok
(il non pa dö şanbr)

Les professeurs ont des serviettes→→Öğretmenlerin çantaları var

Les professeurs n' ont pas de serviettes→→Öğretmenlerin çantaları yok
(le profesör non pa dö serviyet)

Ces maisons ont un jardin→→Bu evlerin bir bahçesi var

Elles n' ont pas de jardin→→ Onların bahçesi yok


Örneklerden de anlaşıldığı gibi , ne sözcüğü, sesli harf kuralı gereğince n'
biçiminde bir değişikliğe uğramıştır. Bunu geçmiş derslerimizden de biliyoruz.
Bir başka nokta da pas dan sonra gelen ismin önüne, iki, üç ve beş
gibi sayısal bir sözcük gelirse, o zaman de kalkar, bunun yerine sayı gelir.


örnek

Je n' ai pas deux fils→→Benim iki oğlum var

Vous n' avez pas trois serviettes→→Sizin üç çantanız yok

Cette chambre n' a pas quatre fenêtres→→Bu odanın dört penceresi yok


Avoir fiili canlı- cansız varlıklar için de kullanılır.

Ma maison a quatre chambres→→Benim evimin dört odası var

Cet autobus a deux portes→→Bu otobüsün iki kapısı var

Sa serviette a-t- elle trois clefs?→→Onun çantasının üç anahtarı varmı?Les fenêtres n' ont pas de rideaux→→Pencerelerin perdesi yok

Le taxi a-t- il une clef?→→Taksinin bir anahtarı varmı?


Avoir fiilinin olumsuz biçimini kalıp halinde tekrarlayalım.


avoir fiilinin olumsuz biçimiJe n' ai pas de mère
Tu n' as pas de frère
İl n' a pas de maisons
Hasan n' a pas de livres
Elle n' a pas de chiens
Leyla n' a pas de sœur
Nous n' avons pas de professeur
Vous n' avez pas d' images
İls n' ont pas de jardin
Les jardins n' ont pas de portes
Elles n' ont pas d' enfants
Ces filles n' ont pas de père


LA SALLE DE SÉJOUR

«Oturma odası» anlamına gelen la salle de séjour bir isim tamlamasıdır. «oda, salon» anlamındaki
la salle ile «oturma» anlamındaki le séjour sözcüklerinden de ile isim tamlaması yapılmıştır.
Ancak, burada le séjour sözcüğünün tanım sözcüğü le kaldırılmıştır. Böyle tamlamalara takısız tam-
lama denir. Bu konuyu ilerde tekrar göreceğiz.


LA FEMME
(la fam)

«Kadın» anlamındaki la femme, aynı zamanda «hanım» anlamına gelir.

La femme de l' homme est jeune →→ Adamın hanımı gençtir
(la fam de -z- om e jön)

İl a une vieille femme→→Onun yaşlı bir hanımı var
(il a ün vyey fam)

Où est votre femme?→→Hanımınız nerededir?
(u e votr fam)

Sa femme n' est pas dans la maison →→Onun hanımı evde değildir
(sa fam ne pa dan la mezon)


OKUMA PARÇASI

Fransızca -------------------------------------------------------Türkçe

UNE SALLE DE SÉJOUR-----------------------------BİR OTURMA ODASI

C' est l' image d' une salle de séjour. Bu bir oturma odasının resmidir.
Guéebois est près de la petite tab- Guérbois küçük masanın yanındadır.
le. Sa tasse de café est sur la petite Onun kahve fincanı küçük masanın üstündedir.
table.

Sophie, sa femme est dans la Onun hanımı, sophie odadadır O
chambre. Elle est une jeune femme. genç bir kadındır. Onun elinde bir-
Elle a quel ques revues dans la main. kaç dergi var. Onların bir kızı
İls ont une fille. Son nom est Fran- var. Onun adı Françise dir. O
çoise. Elle est élève. Elle est près öğrencidir. O büyük masanın ya-
de la grande table. İl y a une letre nındadır. Françoise'ın önünde bir
devant Françoise. Elle est sur la mektup var. O masanın üstündedir.
table.

Philippe est le fils de Goérbois, il Philippe Guérbois' nin oğludur. O
est près de sa sœur. İl est un bon kız kardeşinin yanındadır. O iyi bir
élève. Ses livres sont sur la table. öğrencidir. Onun kitapları masa-
Ce sont des livres de leçon. nın üstündedir. Bunlar ders kitap-
larıdır.

Sorular ve cevapları.

Sorular-------------------------------------------------cevaplar

Est-ce une salle de séjour?→→Oui, c' est une salle de séjour

Bu bir oturma odasımıdır.?→→Evet. Bu bir oturma odasıdır

Où est la femme de Guérbois?→→Elle est dans la chambre

Guérbois'nin hanımı nerededir.?→→O, Odadadır

Où est la tasse de café?→→Elle est sur la petite table

Kahve fincanı nerededir.?→→ O küçük masanın üstündedir.

Qui est Philippe?→→İl est le fils de Guérbois

Philippe kimdir.? →→O, Guérbois' nin oğludur.


Not: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin önünde ve altında, parantez içinde Mavi renkte verilmiştir.
 

Lady Nur

Ne kadar SAYGI o kadar SEVGİ
Vip Üye
10
Katılım
24 Eylül 2020
Konular
811
Mesajlar
3,152
Reaksiyon puanı
1,902
Puanları
113
Cinsiyet
Kadın
Değerli paylaşımına Teşekkür ederim Sabri Bey...
 

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
291
Mesajlar
1,242
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek

Yorum yapmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın

Yeni bir konu oluşturabilmek veya konulara cevap verebilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir

Hesap oluştur

Forum sitemizde bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapın.

Flatcast radyolarına port açarken ihtiyacınız olan port numarası: 40123
Üst