Kayıt ol

Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi (Ders 23)

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
291
Mesajlar
1,242
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
DERS → 23

YENİ SÖZCÜKLER

FERMER →KAPATMAK
(ferme)

REGARDER →BAKMAK
(rögarde)

AIMER → SEVMEK
(eme)

ÉCOUTER → DİNLEMEK
(ekute)

LE DEVOIR → ÖDEV
(lö dövuar)

MADAME → BAYAN (evlenmiş)
(madam)

MONSIEUR → BAY
(mösyö)

VİNGT-TROIS → YİRMİ ÜÇ
(ventrua)

MADEMOISELLE → BAYAN (evlenmemiş)
(madmuazel)

FINIR → BİTİRMEK
(finir)

AVEC → İLE, ……İLE BİRLİKTE
(avek)

PARLER → KONUŞMAK
(parle)


Şimdi yukarıdaki sözcüklerden sırasıyla basit cümleler kuralım.

İl FERME la porte → O kapıyı kapatıyor
(il ferm la port)

Je REGARDE les livres → Ben kitaplara bakıyorum
(jö rögard le livr)

Tu AIMES ses frères → Sen erkek kardeşlerini seviyorsun
(tü em se frer)

Nous ÉCOUTONS le professeur → Biz öğretmeni dinliyoruz
(nuzekutan lö profesör)

J' aime le DEVOIR → Ben ödevi seviyorum
(jö tem lö devuar)

MADAME Sophie est une jeune femme → Bayan sophie genç bir kadındır
(madam sophie es ün jön fam)

MOSIEUR Guérbois est professeur → Bay guerbois öğretmendir
(mösyö guerbois e profesör)

İl y a VINGT-TROIS enfants dans le jardin → Bahçede yirmi üç çocuk var
(ilya ventrua anfan dan lö jardin)

MADEMOISELLE Sophie dans la maison → Bayan sophie evdedir
(madmazel sofi dan la mezon)

Je FINIS ma leçon → Dersimi bitiriyorum
(jö fini ma leson)
Elle est AVEC le chien → O köpek ile birliktedir
(el e avek lö şyen)

İls PARLENT avec un docteur → Onlar bir doktorla konuşuyorlar
(il parl avek ön doktor)KONUMUZ

1- BİRİNCİ GRUP FİİLLER VE ŞİMDİKİ ZAMAN
2- İKİNCİ GRUP FİİLLER VE ŞİMDİKİ ZAMAN


Bunları ayrı, ayrı inceliyelim.

1- BİRİNCİ GRUP FİİLLER VE ŞİMDİKİ ZAMAN

Fiillerin bir eylem, bir oluş ve bir hareket bildiren sözcükler olduğunu biliyoruz. Bu eylem, oluş
ve hareketi bazı ekler yardımıyla belli bir zaman dilimi içinde belirttiklerini öğrendik.

Ayrıca fiillerin «-mek, -mak» mastar eklerini kaldırınca
geriye fiil kökü kalıyordu ve bu köke şahıslara uygun zaman ekleri gelerek

o fiillerin çekimli halleri elde ediliyordu. Fransızca da fiiller Türkçe den biraz farklı olmakla
birlikte bu farklılıklar kurallı oldukları için öğrenilmesi bir ölçüde kolaydır
Fransızca da fiillerin mastar ekleri Türkçe den farklıdır. Örneğin Türkçede bildiğiniz gibi

«mek, mak» mastar ekleri hiç değişmez.
Oysa Fransızca da başlıca üç değişik mastar eki vardır. Bu eklerin başlıcaları şunlardır.


-ER → (ö er)

-IR → (i er)

-RE → (er ö)

Fransızca da fiiller, bu mastar eklerine göre başlıca üç gruba ayrılmışlardır.

-ER → ile bitenler birinci grup fiiller

-IR → ile bitenler ikinci grup fiiller

-RE → İle bitenler üçüncü grup fiiller


Biz bu dersimizde er ve ir mastar ekleriyle biten fiillerin şimdiki zaman çekimlerini
öğreneceğiz.

Şimdi birinci gruptan bazı fiillerin şimdiki zamanlarını, şimdiki zaman çekim ekleriyle
birlikte öğrenelim. Birinci grup fiillerin şimdiki zaman çekim eklerini iyi

öğrendiğiniz taktirde hiç bir güçlükle karşılaşmayacaksınız.

Şimdiki zaman çekim ekleri büyük harflerle gösterilmiştir.

regarder → ……e bakmak, …….a bakmak

regard → (fiil kökü)

-er → (mastar eki)


regarder → Bakmak

Je regardE les images → Ben resimlere bakıyorum
(jö rögard lezimaj)

Tu regardES les enfants → Sen çocuklara bakıyorsun
(tü rögard lezanfan)

İl regardE les chiens → O köpeklere bakıyor
(il rögard le şyen)

Elle regardE les maisons → O evlere bakıyor
El rögard le mezon)

Hasan regardE les cahiers → Hasan defterlere bakıyor
(Hasan rögard le kayye)

Leyla regardE l' arbre → Leyla ağaca bakıyor
(leyla rögard larbr)

Nous regardONS les hommes → Biz adamlara bakıyoruz
(nu rögardon le zom)

Vous regardEZ les arbres → Siz ağaçlara bakıyorsunuz
(vu rögarde le zarbr)

İls regardENT les élèves → Onlar öğrencilere bakıyorlar
(il rögard lezelev)

Madame Sophie et mosieur Guer bois → Bayan Sophie ve Bay Guerbois odalara bakıyorlar.
regardENT les chambres

Les élèves regardENT les livres de leçon → Öğrenciler ders kitaplarına bakıyorlar


Yukarıdaki örneklerde dikkat etmeniz gerken bazı noktalar var.

Birincisi; birinci ve üçüncü tekil şahıslar hariç, öteki şahıslarda çekim ekleri değişmektedir.

İkincisi; Türkçe de «Resimlere bakıyorum, çocuklara bakıyorsun» gibi cümlelerdeki «resimler, ço-
cuklar» sözcükleri -e ve -a hal eklerini aldığı halde, Fransızca da bu eklerin
karşılığı olabilecek her hangi bir sözcük yer almamaktadır. Bu nedenle Fransızca da
bir fiili öğrenirken, o fiilin kendisinden sonra -e yada -a eklerinini karşılığı
olabilecek eklerle - eğer bunlara benzer ekler alıyorsa - birlikte öğrenmemiz iz ge-
rekecek.

Yukarıdaki örneklerden birer cümle alarak regarder fiilinin şimdiki zamanını çekim ekleriyle
birlikte kalıp halinde görelim.


regarder fiilinin şimdiki zamanı ve çekim ekleri.

şahıs fiil kökü çekim öteki sözcük grupları
zamiri ekleri
Je regard -E les images
Tu regard -ES la maison
İl regard -E les chats
Elle regard -E les livres de leçon

Nous regard -ONS l' autobus
Vous regard -EZ les chambres
İls regard -ENT les oiseaux
Elles regard -ENT le toit de la maison
Çok az sayıda bazı istisnalar hariç, bütün birinci grup fiillerin şimdiki zamanları bu eklele çekilir.
Bir örnek daha görelim.


parler → konuşmak
(parle)

avec → ………ile
(avek)

parler avec …. → ………. İle konuşmak
(parle avek)

Je parlE avec Hasan → Ben hasan' la konuşuyorum
(jö parle avek hasan)

Tu parlES avec Leyla → Sen Leyla' yla konuşuyorsun
(tü parle avek leyla)

İl parlE avec le professeur → O öğretmenle knuşuyor
(il parle avek lö profesör)

Un élève parlE avec son père → Bir öğrenci babasıyla konuşuyor
(ön elev parle avek son per)

Elle parlE avec ma sœur → O benim kız kardeşimle konuşuyor
(el parle avek ma sör)

Nous parlONS avec les hommes → Biz adamlarla konuşuyoruz
(nu parlon avek lezom)

Vous parlEZ avec leur mère → Siz onların annesiyle konuşuyorsunuz
(vu parle avek le mer)

İls parlENT avec les enfants → Onlar çocuklarla konuşuyorlar
(il parle avek lezanfan)

Elles parlENT avec vous frères → Onlar sizin erkek kardeşlerinizle konuşuyorlar
(el parle avek vu frer)

Les professeurs parlENT avec les élèves → Öğretmenler öğrencilerle konuşuyorlar
(le profesör parle avek lezelev)


Şimdiye kadar çekim eklerini büyük harflerle yazmamızın nedeni, daha iyi anlayabilmeniz içindir.
Yoksa çekim eklerinin çekim eklerinin büyük harflerle yazılması gibi bir kural yoktur.


UYGULAMA

Bu cümlelerde geçen ve mastar durumunda olan fermer fiilini cümlenin öznesine uygun ola-
rak çekimli hale getiriniz ve cümleleri Türkçeye çeviriniz.

1-Nous fermer la porte
2-İls fermer les fenètres


3-Je fermer ma serviette
4-Hasan fermer la porte du jardin
5-Vous fermer la porte de l' autobus
6-Tu fermer les portes

cevap
1- …………………………………………………………………………………..

2- …………………………………………………………………………………..

3- ………………………………………………………………………………….

4- ………………………………………………………………………………….

5- ………………………………………………………………………………….

6- ………………………………………………………………………………….


2. GRUP FİİLLER VE ŞİMDİKİ ZAMAN

Dersimizin başında da öğrendiğimiz gibi sonu -ir ile biten fiiller ikinci gruptandır. Birinci
grup fiillerde olduğu gibi bunlarında tekil ve çoğul şahıslara göre değişen şimdiki zaman çekim
ekleri vardır. Bu ekler fiil köküne eklenerek o fiilin şimdiki zamanı elde edilir. Örneğin
«bitirmek» anlamına gelen finir fiilini alalım, ve önce fiil kökünü ve mastar ekini ayıralım

finir →mastar

fin →fiil kökü
-ir →mastar eki

Daha iyi anlaşılması için ikinci grup fiillerin şimdiki zaman çekim eklerini de büyük harflerle
göreceğiz.


finir →…….i, ……..ı bitirmek

ma leçon → benim dersim

Je finİS ma leçon → Ben dersimi bitiriyorum

Tu finİS ta leçon → Sen dersini bitiriyorsun

İl finİT sa leçon → O dersini bitiriyor

Hasan finiT sa leçon → Hasan dersini bitiriyor
Nous finİSSON notre leçon → Biz dersimizi bitiriyoruz

Vous finİSSEZ votre leçon → Siz dersinizi bitiriyorsunuz

İls finİSSENT leur leçon → Onlar derslerini bitiriyorlar


Şimdi bu çekim ekleini kalıp halinde bir daha tekrarlayalım.


finir fiilinin şimdiki zamanı ve çekim ekleri.

şahıs fiil çekim öteki sözcük
zamiri kökü ekleri grupları

je fin -IS mon devoir
tu fin -IS ton devoir
İl fin -IT son devoir
Elle fin -IT son devoir

Nous fin -ISSONS notre devoir
Vous fin -ISSEZ votre devoir
İls fin -ISSENT leur devoir
Elles fin -ISSENT leur devoirBir fiilin çekimini öğrenirken, o fiili tek başına değil, geçtiği cümleyle birlikte tekrarlayarak
öğreniniz.

M (mösyö) → Mme (adam) -- Mile → (madmuazel)

M «bay» → Mme «(evli), bayan» -- Mile → « (evlenmemiş) bayan» anlamına gelir.

Türkçe de «bay» ve «bayan» sözcükleri isimlerin önünde kullanılır. Oysa Fransızca da bunların
karşılığı olan M, Mme, Mile sözcükleri yalnız soyadların önünde yada ad ve soyad la birlikte
söylendiği zaman bunların önünde kullanılır. Hiç bir zaman adların önünde kullanılmazlar.

Samimi olmadığımız birisinden söz ederken yada bizzat kendisine hitabederken, o kişinin
soyadının önüne cinsiyetine göre M, Mme, Mile sözcüklerinden birisi getirilerek söylenir.
samimi olma durumlarında ise yalnız isimleri söylenir.

Bu örneklerde kullanılan isimlerin hepsi de ad değil soyad'dır.Not: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri cümlenin altında ve önünde, Mavi renkle verilmiştir.


 
Son düzenleme:

Yorum yapmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın

Yeni bir konu oluşturabilmek veya konulara cevap verebilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir

Hesap oluştur

Forum sitemizde bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapın.

Modem ara yüzüne erişmek için Tüm Marka ve Model Modem Şifreleri konumuza göz atabilirsiniz.
Üst